هفته نامه

شرایط انتصاب مدیران دولتی

اگر فردی ۴ سال سابقه کار در یک مجموعه غیردولتی داشته و اتفاقا دو سال آن سابقه مدیریتی باشد، میتواند به صورت باورنکردنی در پست مدیر میانی دولتی منصوب شود.

 

 

حامی عدالت: یکی از مهمترین دغدغه‌های قانون‌گذاری در حوزه حقوق اداری، تنظیم مقرراتی است که سبب انتخاب و انتصاب کارگزارانی شایسته و صالح در دستگاه‌های دولتی و عمومی شود.

شرایط احراز شایستگی این افراد باید متضمن توانایی لازم جهت انجام وظایف و امور محوله به ایشان، در حد مطلوب و به صورت نتیجه‌گرا باشد.

با مقایسه جداول مصوب شورای عالی اداری در خصوص شرایط عمومی انتصاب مدیران دولتی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۴۰۱ نکات اجمالی زیر قابل توجه است.

۱- در سال ۹۵ حداقل تجربه لازم برای تصدی سمت مدیریت، محدود به داشتن سوابق دولتی مرتبط بوده است، در حالی که در سال ۱۴۰۱ این شرط تغییر کرده است؛ به طوری که؛

اولا قید «مرتبط» شامل سوابق دولتی نمی‌شود، به عبارتی الزامی بر مرتبط بودن سوابق دولتی نیست.

ثانیا خدمات غیردولتی مرتبط (حتی در یک شرکت خصوصی) نیز قابل پذیرش است.

۲- در سال ۹۵ برای تصدی پست‌های مدیریت میانی و مدیریت ارشد به ترتیب حداقل ۳ سال و ۴ سال سابقه فعالیت در پست مدیریتی قبلی شرط بوده، که در مصوبه ۱۴۰۱ این قید حذف شده و به داشتن صرفا ۲ و ۳ سال سابقه مدیریتی (حتی غیردولتی) اکتفا شده است.

۳- بر اساس مصوبه سال ۹۵، انتصاب مدیران میانی و مدیران ارشد، به پیش نیازِ اشتغال به کار در سطح مدیریت قبلی منوط بوده، ولی در مصوبه سال۱۴۰۱ این شرط لازم و بسیار مهم، حذف شده است.

۴- در مصوبه ۱۴۰۱ شرطی تحت عنوان روحیه جهادی به شایستگی‌های فردی افزوده شده است.

 

نتیجه:

طبق مصوبه شورای عالی اداری فردی با یک سال سابقه کار حتی در دوایر غیردولتی مانند یک شرکت خصوصی نیز می‌تواند در پست مدیر عملیاتی دولتی منصوب شود.

طبق مصوبه، فردی با داشتن ۶ سال سابقه کار، حتی در دوایر غیردولتی می‌تواند به سمت مدیر ارشد در یک مجموعه دولتی منصوب شود و فقط لازم است سه سال سابقه مدیریت حتی در دستگاه غیردولتی داشته باشد.

یک مدیر عملیاتی می‌تواند به صورت جهشی و بدون الزام به کسب تجربه در سلسه مراتب مدیریتی، در سمت مدیر ارشد منصوب شود.

اگر فردی ۴ سال سابقه کار در یک مجموعه غیردولتی داشته و اتفاقا دو سال آن سابقه مدیریتی باشد، می‌تواند به صورت باورنکردنی در پست مدیر میانی دولتی منصوب شود.

این در حالی که است طبق مصوبه سال ۹۵ برای اینکه فردی بتواند به عنوان مدیر ارشد دولتی منصوب شود، باید حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت در بخش دولتی مرتبط داشته و حداقل، مجموعا ۷ سال سابقه کار در سمت‌های مدیر میانی و مدیرپایه را در سوابق خود داشته باشد.

در جهت حفظ حقوق عامه و رعایت غبطه مردم، باید توجه داشت که هرگونه مسامحه در تبیین و تصویب شرایط احراز مشاغل دولتی بخصوص در سطح مدیران، انحراف از اصل شایسته گزینی بوده و هر نوع تساهل در تنظیمِ شاخص‌های ارزیابیِ شایستگیِ مدیران، برخلاف اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری است و می‌تواند باعث بروز خطاهایی در حوزه تصمیم گیری‌های راهبردی و اجرا شود.

مسعود غفاری راد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *