هفته نامه

شروع به شکار با اسلحه دارای مجوز در مناطق حفاظت شده در فصول ممنوعه

شروع به شکار با اسلحه دارای مجوز در مناطق حفاظت شده در فصول ممنوعه

پرسش: در صورتیکه شخصی با اسلحه شکاری دارای مجوز، در مناطق حفاظت شده در فصول ممنوعه مشاهده شود، آیا عمل مرتکب، شروع به شکار محسوب می‌شود یا خیر؟

 

نظر اکثریتشروع به شکار متضمن عملیاتی از قبیل: تعقیب، کمین و استتار با قصد شکار کردن می‌باشد و اگر چنین اعمال مادی از سوی مرتکب واقع نشود، صرف حضور شخص در منطقه حفاظت شده با اسلحه شکاری را نمی‌توان شروع به جرم در نظر گرفت و همانطور که ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است، مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث، قابل مجازات نمی‌باشد و لذا نمی‌توان افراد را بخاطر داشتن قصد ارتکاب جرم مجازات نمود و در شروع به جرم مرتکب علاوه بر قصد ارتکاب جرم، می‌بایست شروع به اجرای آن نماید، لکن بواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند.

 

نظر ابرازیبا توجه به اینکه شخص با اسلحه شکاری وارد منطقه ممنوعه و در فصلی که شکار کردن ممنوع است گردیده؛ لذا این مقدار عمل مادی می‌تواند شروع به جرم شکار محسوب گردد والا دلیلی ندارد شخص با داشتن اسلحه در فصل ممنوع بودن شکار وارد منطقه حفاظت شده گردد و اگر ضابطین وی را مشاهده و دستگیر نمی‌کردند فی الواقع نامبرده قطعاً اقدام به شکار می‌نمود؛ چرا که با این قصد وارد منطقه حفاظت شده گردیده است و اگر قائل به شروع به جرم نباشیم این امر آثار سوئی به همراه دارد؛ اولاً اینکه شکارچیان به راحتی و با اسلحه وارد منطقه حفاظت شده خواهند شد و از این امر مطمئن هستند که تا زمانی که شکار ننموده‌اند قانون تعرضی به آنها نخواهد کرد و اقدامات شان جرم نخواهد بود و ثانیاً؛ ضابطین نیز با توجه به اینکه صرف حضور شکارچی با اسلحه در منطقه حفاظت شده جرم محسوب نمی‌گردد به شخص فرصت می‌دهند تا وی اقدام به شکار نماید و سپس او را دستگیر نمایند که این امر به زیان محیط زیست و مغایر با فلسفه حمایت مقنن از محیط زیست و گونه‌های جانوری خواهد بود؛ لذا این مقدار عمل که شخص با اسلحه شکاری در فصول ممنوعه شکار وارد منطقه حفاظت شده گردد می‌تواند شرع به جرم باشد.

نظر هیئت عالی- همانگونه که در نظر اکثریت آمده، صرف حضور فرد دارای اسلحه در مناطق حفاظت شده در فصول ممنوعه را نمی‌توان شروع به شکار تلقی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *