شورای عالی کارشناسان مرکز در خدمت مردم

شورایعالی کارشناسان مرکز پس از شکل گیری هئیت مدیره‌ها در تمامی‌استانها در سال ۱۳۹۳از طریق انتخابات سراسری شکل گرفت و به عنوان بازوی فنی و تئوریکی مرکزدر بخش کارشناسان به فعالیت پرداخت که فعالیت عمده آن هماهنگی بین مراکز استانها از حیث یکسان سازی فعالیت و نقش کارشناسان در نظام قضایی کشور بوده است، دوره اول شورامنتهی به شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ است،

برگزاری دوره جامع داوری به مدت شش ماه تهیه کتاب جامع کارشناسان استان تهران در سال ۱۳۹۶ و تهیه صلاحیت رشته‌های
مختلف کارشناسی از فعالیت این دوره شورا به شمار می‌رود.

حمید رضا رمضانی رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی قوه‌قضاییه در گفت و گو با حامی‌عدالت گفت: با توجه به اینکه حضور هئیت‌های مدیره‌ در شورا کافی به نظر نمی‌رسید و کمیته‌های تخصصی رشته‌های کارشناسی مرکز نیز نقش مهمی‌در تبیین فنی و علمی‌داشتند تصمیم بر آن شدکه شورا با ترکیب جدیدی از هئیت‌های مدیره‌ و کمیته‌ها تشکیل گردد تا امکان همکاری و همفکری بخش‌های بیشتری از مرکز در شورا، برای کارشناسان فراهم گردد. بدین جهت دوره دوم فعالیت شورا با شرکت هیئت مدیره استانها و حضور پررنگ کمیته‌های تخصصی سراسری شکل گرفت که ابتدا از میان ۳۲ استان، هشت استان و از کمیته‌های تخصصی نیز دوازده نفر و با حضور مسئول بخش کارشناسی مرکز ترکیب جدید شورا از ابتدای سال ۹۷ شروع به‌کار نمود.
وی تصریح کرد: هدف از این تغییرات پل ارتباطی بین کمیته‌های تخصصی مرکز و هیت مدیره‌ها به جهت انتقال بهتر و بیشتر دستاوردهای علمی بوده که در سال جاری درآزمون سال ۹۸ خودش را نشان داد و آزمون جاری با حضور شصت رشته کارشناسی و مشخص شدن منابع همه رشته‌ها در جهت شفاف سازی آزمون برگزار شد که یکی از بزرگترین و پر محتوا ترین آزمونهای مرکزاز ابتدا تا کنون است.
وی باتاکید بر ایجاد ساز و کار برای برقرار هماهنگی بین گروه‌های تخصصی و هئیت مدیره‌های استان‌ها، اهدف شورایعالی راچنین بر شمرد:
۱. صیانت از حقوق و صلاحیت‌های کارشناسان رسمی‌مرکز و ارتقاء اعتبار و حقوق حرفه ای و جایگاه اجتماعی آنان.
۲. ارتقای کیفیت ، صحت و سرعت نظام‌های اجرایی کارشناسی
۳. تقویت ارتباطات در سطح کشور بین مرکز و ارگانها و دادگستری‌ها
۴. ارتقای کیفیت و صحت نظام نامه‌ها، و ضوابط مربوطه به رشته‌ها و روش‌های کارشناسی
۵. راه‌اندازی نظام آموزش و برگزاری همایش‌ها بمنظور ارتقاء دانش و بینش حرفه‌ای کارشناسان مرکز
۶. تقویت نظام بازرسی و پایش به‌منظور نقد برنامه‌های هئیـت‌های مدیره
۷. تکریم ارباب رجوع
(اشخاص حقیقی و حقوقی) وارتقای فرهنگ تعامل و تفاهم در رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام وظایف
۸- ارتباط گسترده با ارگانها و نهاد‌ها به‌منظور شناساندن مرکز و کارشناسان
رمضانی با اشاره به اینکه اهداف ذکر شده، خود دارای جزییات و مشخصه‌هایی هستند به توضیح ساز و کار مصوب و پیش روی شورای عالی پرداخت و آن‌ها را چنین بر شمرد:
تلاش در راه ارتقاء جایگاه کارشناسان رسمی‌دادگستری و
قوه قضاییه در جامعه
تعامل و همکاری با ادارات کل دادگستریهای استانها و شهرستانها از طریق هئیت مدیره‌های مراکز دراستانها
به منظور شناساندن مرکز در نظام کارشناسی کشور
تعـــامل با دستگاه‌های اجرایی
(سازمان‌های دولتی و عمومی‌و شرکت‌ها و غیره) برای ارجاع عادلانه امور کارشناسی به کلیه کارشناسان رسمی‌دادگستری در کشور ورفع انحصار گرایی
ایجاد سازو کار برای افزایش سهم کارشناسان مرکز در نظام کارشناسی کشور
تعامل با قضات و دادیـاران و بازپرسان
دادسرای انتظامی‌
کارشناسان مرکز به منظور ایجاد راهکار‌های کاهش پرونده‌های انتظامی، از قبیل تلاش برای
راه اندازی دادسرای استانی برای کاهش تمرکز گرایی در تهران- که در ابتدای سال ۹۹ این مهم تحقق یافته است
تعامل و هماهنگی با قضات دادگستری به منظور پرداخت حق الزحمه کارشناسان طبق تعرفه قانونی
بازبینی نظام انتظامی‌،قضایی حاکم بر عملکرد کارشناسان و تدوین نظام جدید، در صورت نیاز که دراین مورد اخیر در لایحه اصلاحی قانون کارشناسان رسمی، مواردی از قبیل مدت زمان برای شکایات انتظامی‌ علیه کارشناسان پیشنهاد گردیده است؛ همچنین ایجاد واحدهای مشاوره‌ای
و راهنمایی شاکیان در مرکز در تهران و استانها، به منظور سامان بخشیدن به شکایات
تدوین آیین نامه‌های مالی و معاملاتی درهئیت مدیره‌های مرکزدر استانها
بهره گیری از امکانات فضای مجازی و طراحی ساز و کارهای لازم به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته میان شورا و اعضای هیئت‌های مدیره و روسای هیئت مدیره‌های استانها
برگزاری جلسه‌های مشترک میان شورای و هیئت مدیره‌های استان‌ها
برگزاری همایش‌های علمی-فنی-مدیریتی با حضور اعضای هیئت مدیره‌های سراسر کشورو اعضا کمیته‌ها و غیره
ایجاد ساز و کار برقراری ارتباط علمی‌و فنی میان مرکز با مراجع بین المللی ذیربط
حضور فعال در مجامع تخصصی
بین المللی، به منظور مبادله اطلاعات تخصصی و فنی و بهره گیری علمی‌و دستیابی به دانش جهانی
گردآوری اطلاعات و تهیه و انتشار فهرست
نام و نشان و مشخصات حرفه ای کارشناسانی که توانایی کار در سطح بین المللی دارند؛
تهیه و تدوین برنامه‌های کلان آموزشی دوره کارآموزی و افزایش صلاحیت(حضوری و از راه دور)
کمک به راه اندازی بخش آموزش در شورایعالی مرکز
تدوین و انتشار ماهنامه کارشناسان مرکز
ایجاد سازو کار وحدت رویه در گروه‌های کارشناسی به منظور اجتناب از گزارشات متفاوت در یک موضوع خاص از طریق ایجاد کمیته‌های وحدت رویه در رشته‌های مختلف کارشناسی
تدوین طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی کاربردی کارشناسان
حمایت مالی از چاپ و نشر کتاب‌ها و مقالات کارشناسان مرکز
تدوین و انتشار کتاب‌های علمی‌و فنی در زمینه‌های ذیربط
حمایت مالی از مقالات مرتبط با امور کارشناسی رسمی‌دادگستری
بهره گیری از خدمات و امکانات آموزشی مراکز دانشگاهی و دیگر سازمان‌های
آموزشی برای آموزش کارشناسان و
ارتقاء دانش آنها
آسیب شناسی شکایت‌ها و محکومیت‌های کارشناسان در دادگاه‌های انتظامی‌هر استان و برنامه ریزی آموزشی با هدف برطرف کردن آنها.
رمضانی در پایان خاطر نشان کرد هم اکنون سیزده هزارکارشناس رسمی‌دادگستری که از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی‌قوه قضاییه پروانه اخذ نموده اند به عنوان بازوی‌های فنی دستگاه قضا در اقصی نقاط میهن اسلامی‌ به فعالیت تخصصی مشغولند .

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص