تنقیح و جمع‌آوری قوانین تامین‌اجتماعی

 

تورم قانونی و رشد عددی و مفادی بخشنامه‌های صادره در سازمان تامین اجتماعی از دهه‌های گذشته تا کنون، بهمراه صدها دستور العمل و اظهار نظر مسئولین ادوار مختلف سازمان تامین اجتماعی از موجبات سردرگمی و عدم دسترسی سریع ارباب رجوع و حتی مسئولین دوائر و ادارات این نهاد حمایتی و مهم در جامعه امروز ایران است.

در این راستا معاونت حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی با محوریت موسسه‌ی عالی پژوهش تامین اجتماعی، اقدامات موثری در جهت خلاصه سازی بخشنامه‌ها و تنقیح دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی مبذول داشته که براستی در خور توجه و تحسین است. تلاش دهها کارشناس و چندین کارگروه با نظارت شورای تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی قبل از هر نقد و بررسی شایسته تقدیر و دستمریزاد است.
فرارسیدن هفته تامین اجتماعی بهانه ای شد تا در تاریخ
۲۳ تیرماه۹۹ به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، جلسه‌ای با عنوان نشست «طرح تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی» با حضور دکتر عمران نعیمی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی و عضو شورای تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و به میزبانی دکتر روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با مشارکت جمعی از مسئولین و کارشناسان در محل موسسه و با حضور برخی از اصحاب رسانه و نمایندگان نهاد‌های مرتبط با تامین اجتماعی و کنشگران حوزه رفاه و تامین اجتماعی، برگزار شود.
به گزارش خبرنگار هفته نامه‌ی حامی عدالت آغاز جلسه با سخنان دکتر نعیمی مدیرکل دفتر امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی و عضو شورای تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی آغاز شد. خطیب جلسه پس از اینکه به معضلات ناشی از تورم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در تامین اجتماعی پرداخت از حرکت بزرگی که در جهت خلاصه سازی و تنقیح بخشنامه ای در موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی در حال وقوع است و بخش عمده ای از آن به ثمر نشسته، تجلیل کرد. وی در ادامه جلسه جهت استحضار حضار، گزارش مبسوطی از روند تخلیص و اصول کار تنقیح ارائه کرد. سخنران جلسه ضمن تبیین نقش و تکلیف شورای تنقیح سازمان تامین اجتماعی رو به سوی حاضرین جلسه، توضیح داد که فرآیند خلاصه سازی بخشنامه‌ها با دو اصل شفافیت و قابل دفاع بودن از منظر حقوقی همراه بوده است؛ بطوریکه اداره‌ی حقوقی قوانین کاملا پاسخگوی خروجی کار که بصورت بخشنامه‌های خلاصه شده ابلاغ گردیده است، می باشد.
وی افزود: تنقیح بخشنامه‌ها با توجه به قوانین بالا دستی و موافق با قوانین عادی، بشکلی علمی صورت پذیرفته است و ممانعت از تناقض و خدشه به قوانین موجود از خصوصیات بارز عملکرد شورای تنقییح بوده وی ادامه داد: همین خصوصیت باعث شده تا شاهد کمترین ابطال بخشنامه‌های تخلیص یافته در سازمان تامین اجتماعی از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به شکایات مردمی، باشیم؛ وی افزود مطابق آمار رسمی، بیش از ۹۰ درصد از بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است به طور مثال ظرف یکسال گذشته از هر ده شکایت صورت گرفته در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه‌های سازمان، تنها یک مورد آن ابطال شده و ۹ مورد آن توسط قضات دیوان عدالت اداری، موافق با قانون و نزاکت اداری مورد تاییدبوده است؛ حال آنکه در ادوار گذشته و قبل از آغاز رویکرد تنقیحی و تخلیص گرایی سازمان، تعداد بخشنامه‌های ابطال شده در دیوان عدالت اداری به صورت معنا داری بیش از آمار موجود گزارش شده است.
دکتر نعیمی در ادامه به فهرست بخشنامه‌های تنقیح شده به تفکیک معاونت‌های تخصصی در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و به قابلیت دسترسی به مفاد بخشنامه‌ها برای عموم و جامعه‌ی رسانه ای پرداخت؛ عناوین این دسته بندی‌های تفکیک شده به همراه جزئیات آن که در حدود چهل موضوع تخمین زده می شود در این بخش از جلسه برای حاضرین به نمایش گذاشته شد. دکتر نعیمی همزمان مصادیقی از تخلیص گرایی و تنقیح صورت گرفته را برشمرد؛ به طور مثال گفته شد که در معاونت بیمه ایو در بخش سنوات ایثارگری که بخشنامه‌های متعددیبرآن حاکم بوده، در حال حاضر با عملکرد شورای تنقیح قوانین به یک بخشنامه تبدیل شده است؛
وی افزود: در بخش اجرای ماده‌ی ۶۶ که مربوط به سنوات کار است و در امور مربوط به بیمه‌ی بیکاری و مستمری بگیران، خوشبختانه امروز فقط شاهد یک بخشنامه و دستور العمل هستیم، حرف و مشاغل آزاد، آیین دادرسی هیئت تشخیص و دستور العمل مطالبات کدگذاری، همچنین از کار افتادگی و نحوه‌ی اجرای ماده‌ی۹۰ در خصوص بازنشستگی خارج از موعد و بازنشستگی عادی در مورد کارگران یا کارمندان دولت که در پوشش صندوق سازمان تامین اجتماعی هستند، همه و همه امروز با فراغت از بخش نامه‌های متعدد دارای یک بخشنامه‌ی جامع هستند تا از پراکندگی و تعدد بخشنامه و سردرگمی شهروندان و ارباب رجوع ممانعت به عمل آید. مدیر حقوقی سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد که بخشنامه‌ی رفع همپوشانی بیمه‌ای پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی از اقدامات درخشان رویکرد تنقیحی این شوراست که در مصوبه مذکور بنا شد هر بیمه‌گذاری تنها از یک پوشش درمانی و بیمه ای بهره مند باشد؛ در حالی که قبل از این ممکن بود، یک بیمه گذار همزمان هم بیمه‌ی اختیاری داشته باشد و هم تحت پوشش بیمه‌ی روزانه‌ی کارگری باشد به همین دلیل برای رفع این همپوشانی‌ها و اجرای دقیق قانون، تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ای جامع بسیار اهمیت داشت. دکتر نعیمی دقت نظر و رویکرد علمی با حفظ منافع سازمان و حقوق شهروندی اشخاص را در شورای تنقیح بسیار حائز اهمیت دانست و گفت:این امر بقدری مهم است کهگاهی در صحن شورا پیش می آید برای درج یک کلمه در بخشنامه مورد بحث، ساعت‌ها تحلیل و تبادل نظر، بین اعضاء صورت می پذیرد وی افزود: در بخش بیمه‌های توافقی ۳۵ بخشنامه متعدد در ادوار مختلف تاریخ تامین اجتماعی مبدل به یک بخشنامه گردیده است بطوریکه اگر سازمان تامین اجتماعی پیرو درخواست صنوف مختلف تصمیم به عقد توافقنامه‌ی جدیدی اتخاذ کند، احتیاجی به صدور بخشنامه‌ی جدیدی نیست و با همین یک بخشنامه‌ی خلاصه شده و پایه‌ای می‌تواند با بسیاری از صنوف و حرف وارد توافق شود. دکتر نعیمی در ادامه گزارش عملکرد به حاضرین، به بخشنامه‌ی فعالیت‌های ساختمانی که در مرحله‌ی پایانی و صدور است، همچنین بخشنامه‌ی بازرسی از دفاتر شرکت‌ها و کارفرمایان که قبل از تخلیص بسیار مورد نقد و توجه واقع شده، اشاره کرد و افزود: شورای تنقیح بیش از ۱۲ جلسه با کارفرمایان برگزار کرده است و امروز این بخشنامه نهایی شده و تا پایان هفته جاری ابلاغ میشود. همچنین بخشنامه‌ی بازرسی کارگاهی و بخشنامه اعلام سابقه و افزایش مستمری و بخشنامه بیمه‌ی جمعی و حداقل و حد اکثر مستمری، همچنین بخشنامه اجراییات با نمایندگان حوزه‌ی تخصصی بیمه در شورای تنقیح در حال بررسی و تبادل نظر است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. دکتر نعیمی افزود در بخشنامه‌های مالی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی یک بخش مربوط به ضوابط است که به هیئت مدیره احاله شده و بخش‌های دیگری ماننده نحوه‌ی استفاده از وسایل نقلیه سازمان در شورای تنقیح در حال بررسی است. همچنین در خصوص نحوه‌ی کمک ودیعه تهیه مسکن مدیران سازمان تامین اجتماعی و پاداش همکاران سازمانی و ضوابط مربوط به خانه‌های سازمانی بخشنامه‌هایی تنظیم و جهت تصویب به هیئت امنا ارجاع گردیده است. در بخش معاونت توسعه و منابع انسانی سازمان، بخشنامه‌ی بازنشستگی کارکنان سازمان در شورای تنقیح در حال بررسی است همچنین موضوع پرداخت فوق العاده در مراحل نهایی قراردارد.
در معاونت درمان نیز بخشنامه‌هایی مانند فرانشیز و بیماریهای خاص و سایر موارد در کارگروه‌ها در حال بررسی است.
دکتر نعیمی در ادامه خصوصیت دیگر خلاصه گرایی و تنقیح بخشنامه‌های سازمان را تدریس آسان در بخش آموزش ضمن خدمت و در آموزش عالی و دانشگاه‌ها توصیف کرد و به ذکر بخش دیگری از بخشنامه‌های تخلص شده و مصادیقی از آن به همراه ذکر عناوین بخش نامه‌های حذف شده پرداخت.
دکتر نعیمی در این بخش از بیانات خود یادی از مرحوم دکتر نوربخش(مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی) کرد و گفت: دغدغه‌ی تنقیح و تخلص گرایی در دوره مرحوم نوربخش آغاز شده که پس از درگذشت وی کار تلخیص کاملا متوقف شد ولی پس از روی کار آمدن دکتر سالاری(مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی) معضل تعدد بخش نامه‌های سازمان به ایشان گزارش شد و خوشبختانه ایشان دستور ادامه کار تنقیح و تخلص گرایی را صادر کرده و تا امروز عملکرد شورای تنقیح را مورد حمایت قرار داده اند.نعیمی ابراز امیدواری کرد تا پایان شهریور سال جاری در سال مزین به نام جهش تولید با همکاری موسسه عالی پژوهش، تمامی تخلیص و تنقیح بخشنامه‌ها خاتمه یابد و ۵۰۰ شعبه سازمان و شهروندان از مزایای این رویکرد در ۴۰ محوری که در دست بررسی بوده، بهره مند شوند.
در ادامه جلسه نوبت به ایراد سخنرانی توسط دکتر روزبه کردونی ریاست موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی رسید. در ابتدای سخن، دکتر کردونی به همدلی و عزم راسخ کارشناسان و معاونت‌های مختلف سازمان در جهت برقراری رویکرد تخلص گرایی و تنقیح بخشنامه‌ها پرداخت و از عملکرد شورای تنقیح و همه همکاران وارد در این بخش، تقدیر نمود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و دغدغه‌های معظم له در بخش رفاه و تامین اجتماعی بر عزم راسخ موسسه عالی پژوهش برای ادامه راه تخلیص و تنقیح بخشنامه‌ها تاکید کرد.
ادامه جلسه در این بخش، با پرسش و پاسخ حضار همراه شد؛

مطالعه بیشتر بستن