قوانین و مقررات مربوط به آپارتمان نشینی

یکی از نیازهای اولیه انسان مسکن است و در دهه‌‌های اخیر آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما متداول گردیده است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌‌های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع‌‌های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار می‌روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تأثیر مستقیم می‌گذارد.

سکونت در مجتمع‌‌های مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان هر یک ادبیات و فرهنگ خاصی را می‌طلبد که عدم آشنایی و رعایت نکردن آنها را می‌توان از مهمترین اسباب بروز اختلاف بین ساکنین دانست. بر این مبنا قانونگذار برای جلوگیری از این اختلافات و با هدف تبیین و ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی و … قانون تملک آپارتمانها را در سال ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی آن را درسال ۱۳۴۷ به تصویب رساند که حقوق و تکالیف ساکنین در آپارتمان‌‌ها را مشخص می‌نماید.

مالکیت در آپارتمان
مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت می‌باشد:
۱- مالکیت قسمتهای اختصاصی
۲- مالکیت قسمتهای مشترک ( مشاعات)
– مالکیت قسمتهای اختصاصی: قسمتهایی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود که صرفاً برای استفاده انحصاری صاحب آپارتمان (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد و برای قسمتهای اختصاصی باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود و مشخصات آن از لحاظ حدود، طبقه، شماره، مساحت قسمتهای وابسته و … قید گردد.
قسمت‌‌های مشترک یا مشاع قسمت‌‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و به همه مالکان به نسبت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد. به طور کلی مشاعات قسمت‌‌هایی از ساختمان است که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده‌اند و در سند مالکیت هیچ یک از همسایگان به طور ویژه نیامده باشد. قسمت‌‌هایی مانند راه پله، حیاط، پارکینگ، پشت بام و… متعلق به همه اهالی ساختمان است و همگی به یک نسبت در این قسمت‌ها سهم دارند و هیچ کسی نباید با نادیده گرفتن دیگران، به صورت شخصی از این مکان‌‌‌ها استفاده کند.

امور مرتبط با پارکینگ
فقط واحدهایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن‌ها شناخته شده است، می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند.
در هنگام نوشتن اجاره نامه یا در هنگام خرید خانه حتماً سهم خود را از پارکینگ مشخص کنید و درصورتی که به شما پارکینگ تعلق پیدا می‌کند، حتماً آن را در سند یا اجاره نامه قید کنید. شما نمی‌توانید بدون اجازه از پارکینگی که متعلق به شخص دیگری است استفاده کنید. در صورتی که یکی از واحدهای آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن بدون اجازه مالک استفاده کنند، پس از اینکه مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند.
اگر فردی در پارکینگ آپارتمان فرد دیگری خودرو خود را متوقف کند و تمایل به برداشت آن نداشته باشد، بر اساس قانون آپارتمان نشینی جرم محسوب می‌شود و جریمه و حبس به عنوان مجازات برای چنین فردی در نظر گرفته می‌شود.
طبق قانون آپارتمان نشینی، نمی‌توان بدون جلب رضایت تمام اهالی ساختمان در پارکینگ مراسم برگزار کرد.
قرار دادن وسایلی مانند میز و صندلی در پارکینگ برای استفاده شخصی ممنوع بوده و دخل و تصرف در حقوق دیگر مالکان محسوب می‌شود. مالکان می‌توانند براساس توافق فی مابین نسبت به قرار دادن وسایل دیگر و حتی استفاده از پارکینگ آپارتمان‌‌های دیگر تصمیم بگیرند.
نگه داری حیوانات در حیاط خلاف قانون آپارتمان نشینی است.

آسانسور و پشت بام
طبق قانون آپارتمان نشینی،. اگر شخصی عمداً یا سهواً آسیبی به آسانسور و مشاعات برساند، تمام هزینه‌های تعمیرات بر عهده خود او است.
کلیه مشاعات اعم از فضاهای اضافی در اتاقک آسانسور در پشت بام و اتاق تأسیسات در پارکینگ صرفاً جهت قرار دادن وسایل مرتبط با ساختمان است و استفاده اختصاصی از آن ممنوع است.
قانون آپارتمان نشینی مشخص می‌کند که قرار دادن اشیا روی پوشش عایق کف پشت بام ممنوع است و در صورت صدمه زدن به آن هزینه‌های تعمیرات بر عهده آسیب زننده خواهد بود.

اداره امور ساختمان
طبق قانون تملک آپارتمانها، خانه‌‌ها و مجتمع‌‌های مسکونی که بیش از سه نفر مالک داشته باشند برای اداره امور مربوط به ساختمان خود از شرایط خاصی چون آتش سوزی و زلزله گرفته تا جمع آوری شارژ نیاز به مدیر ساختمان دارند.
بر طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، در اولین جلسه مجمع عمومی، ابتدا رئیس مجمع عمومی‌تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی ازبین مالکین و یا اشخاصی خارج از ساکنین انتخاب می‌شود.

حقوق مدیر ساختمان و وظایف او بر اساس قوانین
۱- در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها آمده است که مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی‌هستند. تمام اقدامات مدیر طبق نظامات اداری صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مانند نظافت فضای داخلی، زیبایی و رسیدگی به درختان و گیاهان و غیره است.
۲- مدیر یا مدیران موظف‌اند بر مبنای ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، تمام بنا را در مقابل آتش‌سوزی بیمه کنند. سهم هر یک از مالکین به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن‌ها توسط مدیریت مجتمع مسکونی تعیین و از شرکا گرفته شده و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.
۳- قوانین مدیریت ساختان مسکونی مدیر یا مدیران مکلف می‌کند تا میزان هزینه مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به‌وسیله نامه به مالکین اعلام نمایند.
۴- در قوانین مدیریت ساختمان مسکونی تعیین میزان هزینه شارژ پرداختی بر عهده مدیریت ساختمان است و به روش‌های گوناگون انجام شود که از تصمیمات مدیر یا هیئت مدیره است. نرم افزار‌‌هایی جهت کمک به مدیر برای محاسبه شارژمان طراحی شده است که می‌توان از آن بهره گرفت.
۵- طبق قانون آپارتمان نشینی مدیریت ساختمان‌های مسکونی و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، هر یک از مالکین یا مستاجرین که در مورد سهم یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیریت مجتمع مسکونی مراجعه و تقاضای رسیدگی شکایت را داشته باشند. مدیر موظف است که به اعتراض مالک رسیدگی کند. البته ممکن است که اعتراض مالک منطقی نباشد ولی رسیدگی به اعتراض او به هر حال وظیفه مدیر بوده و در صورت عدم رسیدگی، مالک می‌تواند به مراجع ذیصلاح مراجعه کند.
۶- اگر شخصی به عنوان نماینده یکی از شرکا تعیین شده باشد بایستی پیش از تشکیل جلسه مجمع عمومی‌مالکان، وکالت‌نامه معتبر خود را به مدیر ارائه کند. بر طبق قوانین مدیریت ساختمان‌، مدیر موظف است صحت اعتبار وکالت‌نامه را بررسی کند.
۷- کلیه تصمیمات مجمع عمومی‌شرکا باید در صورت‌جلسه نوشته شود و بر اساس قانون مدیریت ساختمان، این صورت‌جلسه‌ها باید به وسیله مدیر نگهداری شود. همچنین تصمیمات که در جلسات گرفته می‌شود باید ظرف ده روز توسط مدیر به غایبین اطلاع داده شود.
۸- یکی از وظایف مدیر ساختمان بر طبق قوانین مدیریت ساختمان مسکونی ارسال اظهارنامه برای مالک واحدی است که از پرداخت حق شارژ خود امتناع می‌کند. این کار باید به صورت قانونی و با پر کردن فرم مخصوص اظهارنامه انجام گیرد و توسط مأمور دادگاه به شخص ابلاغ شود در غیر این صورت وجهه قانونی نخواهد داشت. بعد از ابلاغ اظهارنامه به مالک بدهکار او ده روز وقت دارد تا سهم بدهی‌اش را بپردازد. اگر این کار را نکند مدیر یا هیئت مدیره می‌تواند به تشخیص خود ارائه خدمات مانند شوفاژ، تهویه آب گرم، برق، گاز و… را قطع کندتا بدهکارمجبور به پرداخت بدهی شود. مدیر نمی‌تواند قبل از ابلاغ اظهارنامه خدمت‌دهی به مالک را قطع کند، در غیر این صورت حق اعتراض برای مالک محفوظ است.
۹- بر طبق قوانین مدیریت ساختمان مسکونی تائید مدیر ساختمان در گواهی تسویه حساب ضروری است.
۱۰- اگر مجمع عمومی‌با اکثریت آرا تصویب کند که ساختمان بازسازی شود، طبق قوانین مدیریت ساختمان، مدیر باید بر فرآیند بازسازی نظارت کند و جزئیات کافی راجع به پروسه را بداند. ممکن است تعدادی از مالکین رضایتی به این کار نداشته باشند. در این موارد مدیر موظف است از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست کند تا سه نفر کارشناس رسمی‌دادگستری برایشان ارسال کند تا در این مورد قضاوت کنند و نظر این مهندسین به طور قطعی باید اجرا شود. مخالفان ممکن است با عدم تخلیه در بازسازی ملک اخلال ایجاد کنند. در این حالت مدیر وظیفه دارد از دادگاه دستور تخلیه ساختمان را دریافت کند. البته باید پیش از آن سایر مالکان برای فرد مذکور مسکن مناسب را تأمین کرده باشند.

تخلفات مدیر ساختمان
۱- بر طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، هیچ مدیری نمی‌تواند پس از انتخاب شدن از سوی مجمع عمومی، وظایف محوله خود را به فرد دیگری واگذار کند؛ زیرا مجمع عمومی‌صرفاً با توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌های یک فرد، او را به عنوان مدیر ساختمان برگزیده است و مدیر یا هیئت مدیره نمی‌توانند با هیچ عذر و بهانه‌ای از زیر بار وظایف محوله شانه خالی کنند و این عمل خلاف قانون است.
۲-بر اساس قوانین مدیریت ساختمان‌، انتقال برخی اختیارات و وظایف توسط مدیر ساختمان باید به افراد معتمد و مورد قبول اعضای مجمع عمومی‌ساختمان داده شود و مدیر نمی‌تواند شخصی خارج از آپارتمان را برای این کار انتخاب کند.
۳- در صورت عدم اقدام به بیمه کردن ساختمان و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارد شده به ساختمان هستند.
۴- شارژ ساختمان باید صرف مسائل مرتبط با حفظ و نگهداری ساختمان و اولویت‌دهی درست هزینه شود. مدیر نمی‌تواند مبلغی از شارژ را خرج مسائلی غیر مرتبط با ساختمان کند.
۵- مدیر نمی‌تواند بدون اجازه مجمع عمومی‌مالکان آپارتمان، مبالغ شارژ را افزایش دهد.
۶- مدیر بدون اجازه مجمع عمومی‌نباید تغییرات در ساختمان انجام دهد.
۷-دخل و تصرف در مشاعات ساختمان، براساس قوانین مدیریت ساختمان در محدوده اختیارات مدیر آپارتمان نیست و به همین دلیل نیاز به تائید تمام ساکنان ساختمان دارد. به عنوان مثال، پشت‌بام جزو محدوده‌های مشاع محسوب می‌شود

مطالعه بیشتر بستن