«حامی عدالت» به ارتقای سطح دانش تخصصی و عمومی کمک می‌کند

 

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با حضور در دفتر هفته نامه «حامی عدالت» ضمن بازدید از روند کاری هفته نامه، با اعضای تحریریه نشریه به گفت و گو پرداخت.
محمد خدّادی گفت: نشریه تخصصی «حامی عدالت» به ارتقای سطح دانش تخصصی و عمومی کمک می‌کند. پاسخ به نیاز، آینده رسانه و تمایزش با گذشته است؛ یعنی اساساً اگر پاسخ به نیاز در رسانه مطرح نباشد، استمرار رسانه زیر سوال می‌رود.

پاسخ به نیاز دادن هم یعنی تخصصی شدن؛ کارکرد تخصصی پیدا کردن هم یعنی از مخاطب به اطلاعات رسیدن این بستری است که تخصصی شدن رسانه را برای بقایش مورد تأکید قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، به میزانی که رسانه کارکرد تخصصی برای جامعه هدف، با محتوای متناسب با نیاز و باز کردن حلقه‌های پنهان جامعه داشته باشد، امکان حضور، بروز و ظهورش معنا پیدا می‌کند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تصریح کرد: هفته نامه «حامی عدالت» هم در همین مسیر سیر می‌کند. از این جهت خوشحالم که رسانه‌های ما بستر ارتباطات دو سویه بین کارشناسان یک بخش با بدنه جامعه را فراهم می‌کنند. فرصت افزایش داده‌ها در یک تخصص مشخص، آن هم در مباحث حقوقی که دنیایی از داده‌ها، نظرات و تجربه‌ها است، یک حسن است. این مسیر سطح دانش عمومی وکلا، کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده را هم افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: از همه مهمتر این که این نشریات تخصصی پل ارتباطی هستند بین کارشناسان بخش‌های صنفی، اداری، تخصصی و دانشگاهی با سایرین؛ «حامی عدالت» علاوه بر این که ارتقای دانش حقوقی را بین وکلا و کارشناسان و مشاوران رقم می‌زند، امکان تبادل را هم فراهم می‌کند. حرکت اطلاعات، مثل جریان خون در بدن، به حیات یک رسانه کمک می‌کند و این مهم ممکن نیست مگر با نشریات تخصصی؛ «حامی عدالت» چنین کارکردی دارد.

مطالعه بیشتر بستن