ادامه از صفحه ی قبل :

 

آموزشی-کاربردی و همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی، که حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی و الکترونیکی اعم ازصوتی یا تصویری و به صورت برخط یا غیر آن برگزار می‌گردد، شرکت نماید.

کار تحقیقی و پژوهشی وکیل کارآموز
یک وکیل موفق آن است که قدرت تحقیق و پژوهش برای حل مشکلات پرونده‌های قضائی را داشته باشد. وکیل کارآموز لازم است در خصوص ارائه کار تحقیقی و پژوهشی به توانمندی

برسد، تا هم بتواند یک موضوع پژوهشی مصوب توسط مقامات ذیربط کارآموزی را بر اساس استانداردهای پژوهشی انجام دهد، و هم بتواند دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را به صورت شفاهی ارائه نماید. کارآموز وکالت همچنین می‌تواند با ارائه یک مقاله قابل پذیرش در نشریات علمی، صنفی و یا نشریات مرکز با قید عنوان ” کارآموز یا عضو مرکز وکلای قوه قضائیه” یا چاپ یک جلد کتاب با قید نام مرکز در ذیل نام نویسنده و با تایید مرکز به کار تحقیقاتی و پژوهشی مبادرت ورزد.

ارانه گزارش توسط وکیل کارآموز
همچنانکه در سطور بالا ذکر شد کارآموز وکالت موظف است که به صورت۴ روز در ماه (یک روز در هفته) و طی مدت ۱۸ ماه جمعا ۷۲ روز مبادرت به تهیه۲۰فقره گزارش از مراجع قضائی نماید. در این صورت، وکیل علاوه بر حضور در محاکم دادگستری، به تهیه گزارش‌های مختلف از پرونده‌های قضائی در خصوص موضوعاتی از قبیل اجرای احکام مدنی؛ اجرای احکام کیفری؛ محاکم خانواده و اطفال و همچنین دادگاه‌های تجدید نظر وانقلاب؛ و محاکم کیفری ۱ و ۲مبادرت نماید. بر این اساس کارآموز وکالت با توجه به شرایط و موافقت کمیسیون‌های ذیربط استانی، یک ماه از دوره کارآموزی خویش را در یکی از محاکم، دیوان عدالت اداری، دادسرای سرپرستی، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیئتهای تشخیص و حل اختلاف مالیاتی، شوراهای حل اختلاف، محاکم تعزیراتی و یا دادسرای انتظامی مرکز سپری می نماید.

مندرجات ذیربط در گزارشات منظم کارآموز وکیل
کارآموز مکلف به تهیه ۲۰ گزارش از پرونده‌های حقوقی و خانواده با ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خواسته، ادله، خلاصه دادخواست، لوایح طرفین،صورتجلسه دادگاه و آرای صادره می‌باشد. در خصوص پروندههای اجرای احکام مدنی و کیفری، کارآموز در گزارش خود با ذکر مشخصات پرونده و طرفین آن، خلاصه آرای صادره، و روند اجرایی را گزارش می‌دهد. کارآموز در پروندههای کیفری یک، کیفری ۲، انقلاب و اطفال و نوجوانان به ذکرمشخصات پرونده و طرفین آن، خلاصه شکوائیه‌ یا گزارش، تحقیقات دادسرا، قرار جلب به دادرسی، لوایح طرفین، صورتجلسه دادگاه و آرای صادره را گزارش می‌دهد. همچنین کارآموز در گزارش پرونده‌های دادگاه تجدیدنظر استان به ذکر مشخصات پرونده و طرفین آن، خواسته دعوی، ادله، خلاصه شکوائیه یا دادخواستبدوی و تجدیدنظر، رای بدوی، لایحه تجدیدنظرخواه، پاسخ تجدیدنظرخوانده، و رای دادگاه تجدیدنظر می‌پردازد. مضافا آنکه، کارآموز در پروندههای انتظامی، مشخصات پرونده و طرفین آن، خلاصه شکوائیه یا گزارش، تحقیقات دادسرا، کلیه‌تصمیمات دادسرا و دادگاه انتظامی را گزارش می‌نماید.
کارآموز بایستی به این نکته التفات نماید که صرفا می‌بایست از پرونده‌هایی گزارش تهیه نماید که منتهی به صدور حکم شده باشند و در صورتی که به قرارمنتهی شده باشند، مورد پذیرش نخواهد بود. کارآموز مکلف است در انتهای هر گزارش تحلیل و نظر خود را در خصوص نحوه دادرسی و استدلال محکمه و حکم صادره اعلام نماید.

محدودیت‌های وکیل کارآموز در دوره کارآموزی
کارآموز به هیچ وجه حق تاسیس موسسه حقوقی، همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز و یا دایر نمودن دفتر مستقلاز وکیل سرپرست را ندارد.کارآموز وکالت در دیوان عالی کشور و دعوایی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد، و همچنین در دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف، و دعاوی مالی با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال و جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر، حق وکالت و یا توکیل به غیر را ندارد.

اختبار وکیل کارآموز
برای آنکه وکیل کارآموز به پروانه پایه یک دسترسی پیدا کند، بایستی دروسی از قبیل حقوق مدنی، خانواده و امور حسبی؛ آئین دادرسی مدنی؛ حقوق جزای عمومی و اختصاصی؛ آئین دادرسی کیفری؛ حقوق ثبت؛ حقوق تجارت؛ و الزامات و اخلاق حرفه‌ای وکالترا به درستی یادگرفته و در انتهای دوره در آزمون و اختبار آن سربلند بیرون آید.به منظور سنجش آموخته‌های کارآموز پس از انجام کلیه تکالیف کارآموزی و احراز صلاحیت علمی وی جهت اخذپروانه وکالت پایه یک دادگستری، آزمون اختبار را ظرف مدت یکماه پس از اتمام تکالیف کارآموزی به کمیسیون استانی برگزار خواهد نمود.
اختبار وکیل کارآموز که شامل بخش‌های کتبی و شفاهی مواد امتحانی خواهد بود. کمیته اختبار در هر استان به ریاست رئیس هیئت مدیره و با دبیری رئیس کمیسیون استانی به همراه ۵ تا ۱۰ عضو از وکلای مرکز شامل اعضای هیئت علمی دانشگاهها و وکلای دارای مدرک دکتری یا مدرس دانشگاه یا دارندگان تالیف حقوقی و یا وکلای خبره دارای حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت برای یکسال تشکیل می‌شود. کمیته اختبار مسئول طراحی سوالات کتبی، برگزاری آزمون، انجام اختبار شفاهی، هماهنگی‌های مربوطه و ارائه گزارش آزمون اختبار به کمیسیون استانی است. بدیهی است کارآموز وکالت زمانی می‌تواند موفق به کسب پروانه وکالت گردد که بتواند اولا- حداقل تعداد ساعات لازم را در مسیر کسب دانش و تجربه وکالتی در تعامل با محاکم از یکطرف و ارتباط با وکیل سرپرست مصروف دارد؛ و ثانیا- در آزمون‌های مربوط به این سرفصل‌های فوق الذکر منظم شرکت نموده، و در آن نمره حداقلی قبولی را اخذ نماید.

تحلیف وکیل کارآموز
در صورت قبولی کارآموز در آزمون اختبار، کمیسیون استانی باید مدارک موید انجام تکالیف کارآموزی و کارنامه اختباررا به کمیسیون ارسال نماید و کمیسیون بعد از بررسی پرونده آموزشی، برای افراد واجد شرایط، گواهی تسویه کارآموزی‌ صادر و وی را برای بررسی سایر مدارک و حضور در مراسم تحلیف به معاونت وکلای مرکز معرفی می‌نماید.
کارآموزی که مدارک وی به تایید معاونت وکلای مرکز
نیز رسیده باشد، ضمن تحویل پروانه و وکالتنامه های کارآموزی
استفاده نشده به آن معاونت، در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی سوگند یاد کرده و سوگندنامه و صورتجلسه تحلیف و تعهد به انجام امور معاضدتی به تشخیص مرکز یا مقامات قضائی را امضا می‌کند.

وکیل به هنگام تحلیف به این شرح سوگند می‌خورد که:
“در این موقع که میخواهم به شغل همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظرشخصی و کینه توزی و انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار دادهو مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می نمایم”.
پس از انجام تحلیف، وکیل پایه یک محسوب شده و به وی پروانه وکالت پایه یک اعطا می شود.

مقررات انتظامی حاکم بر وکیل کارآموز
وکیل کارآموز مشمول مقررات انتظامی حاکم بر وکلای کارآموز خواهد بود. علاوه بر این، چنانچه کارآموز مبادرت به چاپ سربرگ و کارت ویزیت و تهیه مهر بدون عنوان کارآموز وکالت نماید، هرگونه انتساب عنوان وکیل به خود در فضای مجازی و یا اوراق و اظهارات نماید؛ بدون اخذ امضای وکیل سرپرست یا اخذ امضای وکیل سرپرست قبل از تنظیم وکالتنامه اقدام به وکالت نماید، در دعاوی خارج از صلاحیت کارآموز ورود وکالتی پیدا کند؛ و یا آنکه در حوزه محل کارآموزی خود متمرکز نباشد، متخلف محسوب می‌شود، و حسب مورد به توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ محکومیت شش ماهه، توقف فعالیت کارآموزی و حتی به دادسرای انتظامی وکلا جهت رسیدگی به تخلف ذیربط و تصمیم مقتضی معرفی می‌گردد.

خلاصه نقطه آغازین و واپسین کارآموزی وکالت
برای کارآموز وکالت نقطه آغازین جاده پر فراز و نشیب حرفه وکالت با صدور پروانه وکالت و واپسین آن با برگزاری موفق مراسم تحلیف و اصدار پروانه پایه یک صورت می‌گیرد. بنابراین، وکیل کارآموز می‌بایست مسیر ۱۸ ماه زندگی آموزشی و تجربی وکالت را با علاقه و اهتمام طی نموده، و در انتهای مسیر اختبار داده و پس از قبولی در اختبار و برگزاری مراسم تحلیف پروانه وکالت درجه ۱ را اخذ نماید. وکیل کارآموز بایستی دقت و صحت را چاشنی اقدامات کارآموزی خود قرار دهد، و در طول ۱۸ ماه دوره کارآموزی وکالت، حداقل ۶۴ ساعت از وقت خویش را در دوره‌های آموزشی – کاربردی مصروف داشته و حداقل ۳۰ ساعت در همایش‌ها و سخنرانیهای علمی که توسط مرکز یا هیئت مدیره استانی برگزار می‌گردد شرکت نماید. وی همچنین موظف است در طول ۱۸ ماه دوره کارآموزی، هر ماه ۴ روز و جمعا ۷۲ روز در جلسات دادگاههای حقوقی و کیفری حضور پیدا کرده،؛ مبادرت به تهیه تعداد ۲۰ فقره گزارش جامع از پرونده‌های محاکم نموده و کارهای تحقیقی و پژوهشی خود را در قالب سمینار یا اثر پژوهشی در موضوعات حقوقی ارائه نماید

مطالعه بیشتر بستن

همه پای کار وکالت تخصصی

وکلای تخصصی از سال آینده مشغول به کار می‌شوند. مجوز کاری وکالت تخصصی هم در حال صادر شدن است. دستورالعمل وکالت تخصصی نیز در حال نهایی شدن است و به همین منظور مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نشست‌های سلسله‌وار تخصصی‌ای را با حضور صاحب‌نظران از سلایق مختلف برگزار کرده است که در ادامه، خروجی این نشست‌ها به هرچه بهتر شدن وکالت تخصصی منجر خواهد شد.

سه شنبه هفته گذشته نشست بزرگ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با موضوع وکالت تخصصی برگزار شد. این نشست‌ که با دعوت از صاحب‌نظران حقوقی از سلایق مختلف تشکیل شد، به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت. وکالت تخصصی که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه متولی آن است در حال نهایی شدن است. بنا بر اعلام ریاست مرکز وکلا، وکلای تخصصی از سال آینده مشغول به کار خواهند شد. همچنین طبق گفته‌های علی بهادری، تعرفه وکالت تخصصی در حوزه تخصصی هر وکیل، بیشتر از سایر حوزه‌های کاری خواهد بود، چیزی شبیه به پزشک متخصص در مقایسه با پزشک عمومی.
نشست‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با دعوت از صاحب‌نظران و در راستای هرچی غنی‌تر شدن موضوع وکالت تخصصی در حال برگزاری است. از آن‌جا که وکالت تخصصی مختص وکلای مرکز وکلا نیست و وکلای کانون را هم شامل می‌شود، مرکز وکلای قوه قضائیه با دعوت از اساتید کانون وکلا از نظرات ایشان هم در تدوین دستورالعمل نهایی وکالت تخصصی استفاده می‌کند.
اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس، وکلای عضو کانون وکلا، مسئولان حقوقی و سایر متخصصان امر در موضوع وکالت تخصصی در نشست‌های تخصصی مرکز وکلا شرکت کرده و با ارائه نظرات و بحث‌های مستوفی، در تدوین دستورالعمال نهایی وکالت تخصصی مشارکت می‌کنند. با نهایی شدن این موضوع، وکلای کانون وکلا هم خواهند توانست مجوز فعالیت وکالت تخصصی دریافت نمایند. مواردی همچون گرایش تحصیلی، سابقه کاری و علاقه در تعیین مجوز فعالیت وکالت تخصصی موثر است. احتمالا کارآموزان جدید وکالت هم از همان بدو کارآموزی، حیطه تخصصی خود را مشخص خواهند کرد تا در همان موضوع آموزش‌های لازمه را ببینند.
تعامل نهادهای متولی در موضوع وکالت می‌تواند وکالت تخصصی را که لازمه جامعه حقوقی و مرردم در مراجعه به مراجع قضایی و شبه قضایی است را به نحو مطلوب‌تری به پیش ببرد. به همین منظور مشارکت هر چه بیشتر سلایق مختلف در صنف وکالت همیشه مدنظر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بوده است. نشست‌های تخصصی در حوزه وکالت تخصصی دارای زمان و مکان مشخص است و علاوه بر دعوت‌های اختصاصی‌ای که از سوی مرکز صورت می‌گیرد، همه صاحب‌نظران می‌توانند در این نشست‌ها شرکت کنند. مشروح این نشست‌ها در شماره‌های بعدی «حامی عدالت» به صورت اختصاصی منتشر خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن