بزرگترین آزمون تاریخ کارشناسان رسمی برگزار شد

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در روز بیستم شهریور ۹۹ (روز پنج شنبه) در ۶۰ رشته کارشناسی در تمامی مراکز استانهای کشور در نهایت نظم و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار گردید، این آزمون که از نظر تعداد رشته کارشناسی گسترده‌ترین آزمون مرکز در سالهای اخیر بوده طبق برنامه ریزی قبلی از ساعت نه صبح پنج شنبه شروع و ساعت یازده صبح همان روز به پایان رسید.

مجری آزمون کارشناسان رسمی مرکز گفت:‌ طی دو ماه آینده از سوی سازمان سنجش کشور نتایج اعلام و از داوطلبینی که حد نصاب نمره را کسب نموده باشند جهت انجام مرحله دوم که مصاحبه شفاهی می‌باشد دعوت به عمل خواهد آمد.
حمیدرضا رمضانی گفت: در آزمون اخیر برای اولین بار مصاحبه‌ها بصورت غیرمتمرکز و در تمامی مراکز استان‌ها برای کاهش سفرهای استانی و همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام خواهد پذیرفت.
وی گفت: پذیرفته شدگان در رشته‌های مختلف متناسب با تجربه و آموزش‌هایی که در حین کارشناسی کسب می‌کنند پروانه کارشناسی اعطا می‌گردد که کارشناسان می‌توانند متناسب با صلاحت مندرج در دفترچه با شعبات دادگاهها و دادسراها همکاری کنند.
وی افزود: کارشناسی طبق قانون شغل محسوب نمی‌گردد لذا افراد می‌توانند شغل خودشان را داشته باشند و به کارشناسی هم بپردازند اما باید موارد رد کارشناس که در قانون آمده است را رعایت کنند.
گفتنی است؛ تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون کارشناسان ۶۸٫۳۵۸ نفر بوده که از این تعداد مقدار ۹۶۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان زن و تعداد ۵۸٫۷۴۸ نفر مرد بوده‌اند. بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان در استان‌های تهران (۱۷۰۱۹نفر) – استان فارس (۴۸۱۲ نفر) – آذربایجان شرقی (۳۹۳۶نفر) و خراسان رضوی ۳۸۵۹ نفر وکمترین افراد شرکت‌کننده در استانهای خراسان جنوبی ۴۸۱ نفر و ایلام ۴۱۲ نفر بوده‌اند.

مطالعه بیشتر بستن