تبلیغات فریبنده وکلا موجب مجازاتانتظامی و کیفری است

رئیس قوه قضاییه در آخرین نشست عالی قضایی از «وکالت تضمینی» گلایه کرد. آیت‌ا… رئیسی وکالت تضمینی را به معنای زدوبند با قوه قضاییه برشمرد که قابل تحمل نیست. رئیس دستگاه قضا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را مامور برخورد با این موارد کرد. تضمین در وکالت به معنای قبول وکالت با تمسک به ابزار فریبنده است که جرم محسوب می‌شود. در این خصوص اظهارات دادستان انتظامی مرکز وکلا را بخوانید.

در رابطه با هشدار جدی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه تعداد معدودی از وکلا اقدام به تبلیغ وکالت تضمینی کرده‌اند در این خصوص قبلا هشدارها داده شده است که وکلای محترم، موسسات حقوقی در تبلیغاتشان دقت کنند که موجب تخلف انتظامی نشوند. برای نمونه ما تبلیغات برای تسریع در طلاق توافقی را هشدار دادیم مبنی بر اینکه عزیزانی که اینگونه تبلیغ می‌نمایند کارشان تخلف است و مراقب باشند که مرتکب چنین تخلفاتی نشوند و مجازات آن را اعلام کردیم و این عمل تحصیل وکالت از طریق وسایل فریبنده است و در رابطه با اینکه اگر وکیلی این کار را انجام بدهد تخلف از سوگند است یعنی اینکه وکیل در زمان دریافت پروانه یا موسسه حقوقی در زمان دریافت مجوز تاسیس ملتزم هستند که براساس قانون و مقررات جامع کشور عمل کنند، پس اگر وکیلی اقدام به این ادعا کند یعنی آن را به فعل تبدیل کند و انجامش دهد عملش تخلف از سوگند است.
کمال رئوف افزود: همین مقررات عینا در رابطه با تبلیغ در وکالت تضمینی هم توسط وکیل یا موسسه حقوقی است و قابل اعمال است به این صورت که اگر وکیلی در تبلیغات خودش ادعا کند که تعهد به نتیجه می‌دهد، این‌گونه تبلیغات مصداق بارز تحصیل وکالت از طریق وسایل فریبنده است و مطابق با بند ۳ ماده ۸۰ آئین‌نامه لایحه استقلال وکلا مصوب ۱۳۳۴ این عمل جرم است و با مشاهده دادسرا و یا وصول گزارش یا شکایت وکیل بلافاصله تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در رابطه با تحصیل وکالت از طریق وسایل فریبنده در بند ۳ ماده ۸۰ آمده است مجازات قانونی مجازات درجه۴ است در دادسرای مرکز چنین فردی محکوم به تنزل درجه خواهد بود یعنی اگر وکیل پایه یک دادگستری باشد به وکیل پایه دو تنزل درجه پیدا خواهد کرد. اما چنانچه وکیل عملا در دادگاه حکمی را تضمینی برای موکلش بگیرد این بدین معنا است که او به اصطلاح قوانین و مقررات جاری کشور را زیر پا گذاشته است و در حقیقت مشمول تخلف از سوگند است. لذا وکیل یا موسس، موسسه حقوقی قسم یاد می‌کند که هیچگاه قانونی و مقررات مملکتی را زیر پا نگذارد بنابراین این عمل وکیل تخلف از سوگند است و مطابق با بند ۳ از ماده ۸۱ آئین‌نامه لایحه استقلال وکلا مصوب ۱۳۳۴ تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت و از نظر مجازات انتظامی هم تخلف از قسم منجر به مجازات درجه ۵ می‌شود که این مجازات در آن آئین‌نامه یعنی انفصال موقت از انجام امور وکالتی. اما براساس آئین‌نامه مرکز تخلف از قسم قاضی بین مجازات انفصال موقت و یا ابطال پروانه و یا انفصال دائم مخیر است لذا باید عزیزان دقت بفرمایند که تحت چنین تخلفی مورد تعقیب قرار نگیرند.
وی همچنین گفت: تخلف در چنین مواردی وکیل در دادسرای
مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت اما از نظر قانون مجازات وکیل از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب قابل تعقیب جزایی می‌باشد و در قانون ماده ۴ قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ قابل تعقیب و مجازات است لذا اگر وکیلی ادعا کند که در نزد مقامات مامورین قضائی دارای نفوذ است و از این طریق مالی را به دست بیاورد مجازات کیفری هم در انتظار او است که مجازات او در قانون مجازات رد مال است یعنی مالی را که از این طریق به دست آورده باید استرداد کند و منجر می‌شود به حبس تعدیلی و تعزیری از یک سال تا سه سال است و اینکه اگر وکیلی به این مجازات محکوم شد از نظر انتظامی هم
در دادسرای انتظامی مجازات درجه شش یعنی ابطال پروانه در انتظارش است.
دادستان انتظامی مرکز اضافه کرد: لذا اگر بخواهم جمع‌بندی در این خصوص داشته باشم باید بگویم اگر وکیلی چنین تبلیغاتی که قبلا درباره آن هشدار دادیم انجام دهد یعنی ادعا کند که به صورت تضمینی پرونده‌ها را انجام می‌دهم از نظر تخلف انتظامی مشمول مجازات تحصیل پرونده وکالتی از طریق وسایل فریبنده یا تبلیغات فریبنده است. این کار را اگر انجام دهد تخلف از سوگند است و چنانچه مرتکب چنین عملی شود تحت تعقیب کیفری هم می‌تواند قرار بگیرد و این کارش مصداق اعمال نفوذ و تحصیل مال از این طریق است که مجازات حبس هم در انتظارش خواهد بود و اگر کسی در دادسرای عمومی محکوم شود و در دادگاه‌های عمومی کیفری۲ و یا دادگاه‌های تجدیدنظر این رای به نفعش تائید شود تحت تعقیب انتظامی هم قرار خواهد گرفت و مجازات درجه شش یعنی ابطال پروانه یا محرومیت دائم شامل حالش خواهد شد.
کمال رئوف در پایان گفت: از تمام وکلای عزیز و موسسات حقوقی که تحت نظر دادسرای انتظامی وکلا هستند تقاضا دارم که به این هشدارها همیشه توجه کنند شاید خیلی از وکلا فکر می‌کنند که تبلیغات به هر شکلی برای آنها جایز است و نمی‌دانند که اینها تخلف انتظامی است و چه مجازات سنگینی در انتظار آنها است بنابراین تقاضا داریم این هشدارها را جدی بگیرند که مشکل خاصی ایجاد نشود.

مطالعه بیشتر بستن