[۲۲۲۵]

ادامه از صفحه قبل :

بخش اداری اجرایی آن، هماهنگی و تعامل سازنده موجب شده است که یزد به بهشت امنیت سرمایه گذاران تبدیل شود.»
او ادامه داد:« اخیرا بر روی این موضوع متمرکز شده ایم که شرکت‌هایی که از امکان توسعه ظرفیت تولید برخوردار هستند را شناسایی کنیم و به رفع موانع توسعه ظرفیت بپردازیم. اگر مشکل سرمایه، در گردش است با شورای هماهنگی بانک‌های استان هماهنگ کنیم تا اعتباراتی را به این کارخانجات

اختصاص دهند اگر موانع گمرکی وجود دارد با حضور خود اشخاص طی جلساتی این مشکلات را حل کنیم اگر مشکلاتی در خصوص زمین و منابع طبیعی است با شهرداری مباحثه کنیم و زمینی در اختیار آن‌ها بگذاریم. هم اکنون می توانم به شما بگویم که اعتماد سرمایه گذاران به دستگاه قضائی به مراتب بیش از اعتماد آن‌ها به دستگاه اجرایی است. یعنی اهل صنعت متوجه شده است که دستگاه قضائی بازی نمی کند و در انجام فعالیت‌هایش جدی است . تمامی این اقدامات باز می گردد به سیاست‌های قوه قضائیه که از مرکز به شکل آبشارگونه به استان‌ها سرازیر می شود.»

محدود شدن احضار فعالان اقتصادی
رئیس کل دادگستری یزد همچنین گفت: مسئولیت کیفری شخص حقوقی در رویه دادگاهها به رسمیت شناخته شد و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نسبت به گذشته کمتر به محاکم قضائی احضار شده‌اند. به ویژه در حوادث ناشی از کار که منجر به ایراد صدمات بدنی است و این خود یک نوع اعتمادسازی صورت گرفته برای فعالان اقتصادی می‌باشد.
وی گفت: در دوره تحول قوه قضائیه از فعالان اقتصادی که دچار مشکلات مالیاتی بودند حمایت ویژه صورت گرفت و شفافیت‌ها در خصوص مبارزه با فسادهای اقتصادی بیشتر شد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به درستی به آن اشاره گردیده است.
غلامعلی دهشیری اشاره داشت که مجموع اقدامات انجام شده دستگاه قضائی و تخصصی شدن محاکم و رسیدگی به دعاوی تجاری و آموزش‌های ویژه قضات اینگونه محاکم نتیجه مطلوبی به همراه داشته است که کمک دستگاههای امنیتی، اجرایی و انتظامی را نمی‌توان در این خصوص نادیده گرفت.


تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری
آنطورکه مسئولان استان یزد بیان می کنند، همدلی و همکاری میان آن‌ها شاه کلید موفقیت این خطه در جلب نظر سرمایه گذاران و تامین امنیت صنعت گران بوده است. محمدعلی طالبی استاندار یزد نیز با تاکید بر این موضوع به حامی عدالت گفت:
« استان یزد از دیرباز در حوزه سرمایه گذاری جز استان‌های برتر کشور بوده است اما در بحث پایش امنیت سرمایه گذاری بر اساس پژوهشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام

مطالعه بیشتر بستن