[۲۵۰۱]

قانون‌گذاری منطبق بر واقعیات، نیاز حوزه ی خانواده

دکتر فرزانه سریر ضمن تبیین نقش کمیسیون بانوان مرکز وکلا خاطرنشان کرد: این کمیسیون متشکل از سه کمیته آموزش، پژوهش و مشاوره است که حسب مورد به وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده،خدمات آموزشی و مشاوره ارائه می‌دهد و کمیته پژوهش نیز به حل مسائل و مشکلات جامعه هدف کمک می‌نماید.

همچنین این کمیسیون این ظرفیت را دارا است تا بر اساس تحولات جدید و حرکت روبه جلوی مرکز و معاونت مشاوران خانواده اگر نیاز به تشکیل کمیته‌های جدید جهت راهبری محورهای مدنظر باشد نسبت به این موضوع اقدام مقتضی را صورت دهد.
رئیس کمیسیون امور و حقوق بانوان مرکز وکلا گفت: می‌توانیم با اصلاح قوانین مرتبط با مباحث خانواده، بانوان، آموزش‌های لازم و مشاوره‌های هدفمند در حل تعارض عرف حاکم بر روابط خانوادگی با آموزه‌های دینی در این مسیر راهگشا باشیم.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیمی اظهار داشت: در خصوص همکاری کمیسیون امور و حقوق بانوان مرکز و معاونت مشاوران خانواده خصوصا در موضوع خانواده در مرکز بطور جدی می‌توان افق‌های مطلوبی را ترسیم نمود.
وی با تاکید بر اینکه مطالبات و مطالعات زنان، حوزه‌ای است که روی آن کم کار شده است، ریشه و خاستگاه کم‌کاری‌های فعلی را بومی دانست و تاکید کرد که ما متناسب با زیست بوم و با تکیه به آموزه‌های اسلامی حوزه مطالبات به حق زنان را در بستر خانواده توسعه نداده‌ایم.
ادامه در صفحه ۳۱

مطالعه بیشتر بستن