ادامه از صفحه قبل :

آمار اعضای مرکز
در نتیجه فعالیت مرکز، روند اعطای پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری از متوسط سالیانه ۹۰ پروانه، در اولین سال به ۲۰۰۰ پروانه افزایش یافت و این حاکی از تأثیر مثبت تأسیس و فعالیت مرکز بر روند توسعه خدمات حقوقی در کشور است.
همچنان که طی سال‌های اخیر روند جذب اعضا با برگزاری اعضا سیر صعودی داشته است.

در حال حاضر در مجموع ۱۰۰ هزار وکیل و کارشناس رسمی فعال در کشور، بیش از ۴۳ هزار نفر (۴۳ درصد) عضو مرکز هستند و پروانه خود را از مرکز دریافت کرده و تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند.
در جدول-۱ آمار استانی تعداد وکلا و کارشناسان فعال مرکز به تفکیک آمده است.
در حال حاضر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تنها نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی و کارشناسی در کشور محسوب می‌شود.

فلسفه تشکیل مرکز
این نهاد را می توان تنها متولی هم در حوزه وکالت، هم مشاوره حقوقی، هم حوزه کارشناسی رسمی و هم حوزه مشاوران خانواده دانست. فلسفه وجودی مرکز بر سه اصل اعمال حمایت‌های لازم حقوقی از مردم، تسهیل دستیابی مردم به خدمات حقوقی و قضایی و حفظو حمایت حقوق عامه استوار است.
همچنین مرکز به عنوان نهاد متولی و توسعه دهنده خدمات حقوقی (وکالت، مشاوره حقوقی، کارشناسی رسمی، مشاوره خانواده و…(، به استناد سیاست‌های کلی “امنیت قضایی” ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مأموریت‌های زیر را بر عهده دارد:
۱- اعمال حمایت‌های حقوقی لازم از مردم
۲- تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی
۳- حفظ و حمایت حقوق عامه
۴- تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آنها
۵- گسترش دادن نظام معاضدت ومشاورت قضایی
۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه
۷- جلوگیری از افزایش اخلافات خانواده و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش

وظایف و اختیارات مرکز
وظایف و اختیارات مرکز به موجب آیین‌نامه اجرایی «ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه» مصوب ۲۷/۱۱/۹۷رئیس قوه قضاییه و
آیین نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده» مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۷/۱۱/۹۷ عبارتند از:
۱- انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛
۲- برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان
۳- نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به ویژه بررسی و تحقیق درخصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان
۴- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
۵- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه می‌باشند و با متقاضیان واجد سوابق قضایی
۶- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش عملی و کارآموزان
۷- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱، ۲ و کارشناسی

کمیسیون‌های مرکز
به منظور جلب مشارکت اعضا و افراد فرهیخته، فراتر از ساختار اداری و سازمانی مرکز،کمیسیو ن‌هایی تشکیل شده اند که به فراخور موضوع و در راستای ماموریت‌های ابلاغی ایفای نقش می‌کنند.
کمیسیون توسعه خدمات حقوقی دارای دو ماموریت ویژه در زمینه توسعه خدمات حقوقی، قضایی، کارشناسی و داوری مرکز در سطح جامعه و افزایش سطح تعامل مرکز با قوای سه گانه است.
کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز مامور به دفاع از حقوق و تصمیمات مرکز در مراجع قضایی و اداری، حمایت از حقوق حرفه ای، اجتماعی و شهروندی شاغلین حرفه وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده و تلاش جهت ارتقای شأن و جایگاه اجتماعی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است.
کمیسیون امور و حقوق بانوان مامور به پاسداشت و حمایت از جایگاه، منزلت و حقوق اسلامی بانوان در جامعه است.
کمیسیون حقوق بشر دارای ۵ مامورین ویژه است. از جمله پایش رعایت استاندارهای حقوق بشر در سطح جامعه و اتخاذ اقدامات مناسب در قبال آنها، حمایت حقوقی و قضایی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق بشر، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مربوط به حقوق بشر، تهیه گزارش‌های حقوق بشری مربوط به وقایع ملی و بین المللی و نیز پیگیری و مطالبه موضوعات ضد حقوق بشری از طریق وکلا در مجامع بین المللی و حقوق بشری.
کمیسیون امور بین الملل یکی دیگر از کمیسیون‌های مرکز است که مامور به انجام ۵ وظیفه است. پیگیری رسمیت بخشی مرکز در مجامع بین‌المللی مربوطه، پیگیری پرونده‌های بین‌المللی مربوط به حقوق عامه و حمایت از اتباع ایرانی، حضور فعال در مجامع بین‌المللی و ارائه خدمات حقوقی برای دعاوی بین المللی، تدوین محتوای آموزشی جهت توانمندسازی وکلا و کارشناسان برای فعالیت در سطح بین المللی و شناسایی زمینه‌ها و نوع همکاری با کانون‌های وکلای منطقه ای بین المللی از جمله این ماموریت‌های تعریف شده است.

کمیسیون حقوق عامه
یکی از کمیسیون‌های مهم مرکز، کمیسیون حقوق عامه است. ماموریت‌های تعریف شده ذیل اصل سوم مبتنی بر احصای موضوعات اولویتدار حقوق عامه، پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی جهت پیگیری پرونده‌های مربوط به حقوق عامه، رصد وظایف نهادهای مختلف در راستای حفظ حقوق عامه، پیگیری و مطالبه حقوق عامه از نهادهای ذیربط، تدوین دستورالعمل مربوط به مشوق‌های لازم برای پیگیری‌های پرونده‌های مربوطه توسط وکلای مرکز و ایجاد سامانه قانون‌بان است.
ذکر این نکته لازم است تشکیل چنین کمیسیونی بر اساس فلسفه وجودی مرکز بوده است. این در حالی است که در راستای تحقق اصل اول و دوم فلسفه وجودی تشکیل مرکز( اعمال حمایت‌های لازم حقوقی از مردم، تسهیل دستیابی مردم به خدمات حقوقی
و قضایی) ، اقدامات مختلفی تاکنون صورت گرفته است.
از جمله:
۱- ارایه و توسعه خدمات معاضدتی (رایگان) در سطح کشور
۲- برنامه ریزی به منظور ارتقای نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی
۳-تسهیل حق دسترسی مردم به وکیل و کارشناس
۴- توسعه مدل‌های ارائه خدمات حقوقی و وکالت
۵- توسعه و ارتقای موسسات حقوقی
۶- ارتقای نظام و فرایندهای پذیرش در آزمون‌های مرکز و به کارگیری بیش از ۴۰۰ استاد
۷- توسعه و ارتقای فعالیت‌های آموزشی مرکز در راستای توانمند سازی و افزایش سطح مهارت وکلا و کارشناسان
۸- تمرکز بر توسعه آموزش همگانی
۹-توسعه آموزش همگانی حقوق و افزایش دانش حقوقی مردم
۱۰- پاسخ به نیازهای حقوقی مغفول اقشار مختلف جامعه
۱۱- تمرکز بر تخصصی شدن خدمات وکلاتی و حقوقی
مرکز از یک سو تنظیم کننده نحوه فعالیت وکلا و کارشناسان خود است و از سوی دیگر تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد. این امر سرعت، دقت و سلامت خدمات حقوقی و قضایی ارائه شده از سوی اعضای مرکز را تقویت کرده و باعث شده شهروندان در هر نقطه از کشور که نیازمند دریافت چنین خدماتی باشند، بتوانند به سهولت، با هزینه متعارف و با اعتماد کافی از میان اعضای مراکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه حامیان حقوقی خود را انتخاب نمایند.

مطالعه بیشتر بستن