دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا راه‌اندازی شد

دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به منظور ارائه گسترده خدمات حقوقی به جامعه صنعتی کشور افتتاح شد.

در سال جهش تولید، روز گذشته و با حضور رئیس مرکز وکلا، معاونت دادستانی کل کشور، مسئولان خانه صنعت و معدن و مسئولان وزارت صمت در محل سالن بیمه ایران، دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افتتاح شد.
قرار است این دفتر حلقه واصل مرکز وکلا با صنعت باشد و به عنوان بازوی اجرایی، مشورتی و تقنینی بخش-های مختلف مرتبط با صنعت ایفای نقش کند.
دفتر ارتباط با صنعت برای ایفای نقش خود در نهادهای مربوطه، داراری کارگروه‌ها و دپارتمان‌های متعددی از قبیل بانکی، گمرکی و… است.

ادامه در صفحه ۲۴

مطالعه بیشتر بستن