مقایسه اوراق قرضه و اوراق مشارکت قابل‌تعویض و تبدیل به سهام

«بازار بدهی» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» سه رکن اصلی «بازار سرمایه» را تشکیل می‌دهند تا به تحقق هدف این بازار که ایجاد مکانیسمی برای تأمین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی می‌باشد، کمک کنند.
بازار سهام چه در ایران و چه در کشورهای دیگر نقش بسیار اندکی در تأمین مالی بنگاه‌ها دارد. عمده تأمین مالی بنگاه‌ها از مسیر بازار بدهی (در کشورهای بازار سرمایه‌محور) یا نظام بانکی (در کشورهای بانک‌محور) است.

 

خطای کلیدی است اگر عبارت «بازار سرمایه‌محور» با «بازار سهام» مطابق تلقی گردد. حتی در کشورهای به‌اصطلاح بازار سرمایه‌محور (مثل آمریکا)، مسیر اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها از «بازار بدهی یا اوراق قرضه» است و نقش بازار سهام برای تأمین مالی بسیار اندک است.
عکسهایی از چارلی چاپلین ستاره معروف سینما در دسترس است که در سال ۱۹۱۸ در خیابان وال‌استریت جهت تقلیل بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تأمین هزینه‌های جنگ جهانی اول، مردم را به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا موسوم به «اوراق قرضه آزادی» (Liberty Bonds) تشویق می‌کند.
خلاصه آنکه «بازار سرمایه» اعم‌ از «بازار سهام» است و متاسفانه بخش خیلی مهم از آن یعنی «بازار بدهی» در ایران تقریباً مفقود و بسیار کوچک است. «بازار بدهی یا اوراق قرضه» بازاری است که در آن اوراق، برگه‌های بدهی (قرضه) به‌عنوان اسناد با مبلغ سود ثابت، دادوستد می‌شوند.
«اوراق قرضه ساده» اوراقی است که پس از انتشار تغییر صورت نمی‌دهد و تا استرداد کامل وجه آن به‌صورت ورقه قرضه باقی می‌ماند. «اوراق قرضه مرکب» اوراقی است که متضمن امتیازات

مطالعه بیشتر بستن