فریاد «فرداد» از تضییع حقوق عامه

علیرضا سزاوار: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با همراهی نخبگان جوان کشور، اولین رویداد تصمیم سازان آینده در حوزه حقوقی و قضایی را برگزار کرد. این مسابقه در نهایت در سه چالش «تضییع حقوق عامه»، «مراجعه کم مردم به وکلا و حقوقدانان» و «معضلات نظام کارشناسی رسمی» برگزار و تیم های برنده مشخص شدند.

فرآیند کلی رویداد بدین‌صورت بود که هر گروه پس از انتخاب اینکه تمایل به حل کدام‌یک از مشکل‌ها را داشت، آموزش‌های اولیه «حل مسئله» و «مسئله محوری» را فرامی‌گرفت.
در ادامه شرکت کنندگان یک هفته فرصت داشتند تا چالش انتخابی خود را ریشه یابی کنند. پس از طی فرایند مسئله یابی، شرکت کنندگان باید به مطالعات میدانی و جمع آوری آمار و اطلاعات برای ارائه راهکار می پرداختند.
در مرحله بعدی شرکت کنندگان با در نظر گرفتن ملاحظات و تکنیک‌های سیاست گذاری و ابعاد مختلف مسئله، راهکار‌های ابتدایی خود را به مربیان ارائه می دادند و توسط این افراد مورد نقد و بررسی قرار می گرفتند. در نهایت گروه‌ها راهکار‌های نهایی خود را به هئیت داوران عرضه کردند و گروه‌های برتر پس از بررسی راهکار‌ها توسط هیئت داوران مشخص شدند.
رویداد تصمیم سازان آینده (FDM) با محوریت ایجاد چالش در میان شرکت‌کنندگان، به دنبال ایجاد فضایی پویا به‌منظور ارائه راهکار‌هایی متناسب با فضای کشور است. قالب چالش و مسابقه در رویداد از این منظر اهمیت دارد که علاوه بر بروز توانایی‌های شرکت‌کنندگان با قرارگیری در شرایط واقعی حل مسئله، می‌تواند منجر به دستیابی به خروجی‌های متعدد در ازای صورت‌مسئله واحد شود.
اعضای گروه فرداد که در چالش تضییع حقوق عامه مقام نخست را بدست آوردند درباره این موفقیت و این مسابقه با حامی عدالت به گفتگو نشستند.

مطالعه بیشتر بستن