ادامه از صفحه قبل :

نامه‌های بین‌المللی و همچنین مدیریت‌های حرفه‌ای قراردادها و پرونده‌های حقوقی
– لزوم تربیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایرانیان در حل و فصل‌های اختلافات به روش‌های مختلف از قبیل مهارت‌های حل و فصل قضایی؛ مهارت‌های حل و فصل غیر قضایی (ADR)به ویژه میانجیگری، آشتی و سازش، تحقیق و کارشناسی، هیات‌های حل و فصل اختلافات، مهارت‌های حل و فصل شبه قضایی، داوری‌های سازمانی، و داوری‌های AD HOC

۱۰) لزوم تربیت حقوقدانان چندمنظوره/میان رشته‌ای
– لزوم توسعه فرهنگ تخصص گرایی حرفه‌ای بین‌المللی چندجانبه/چندمنظوره علمی-کاربردی (MULTI-FUNCTION) به ویژه بر اساس مدل ارزیابی تفسلی (TEFCEL) در استفاده از نیروهای متعهد وفادار به ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی و حاکمیت نخبگان متعهد با توانایی‌های عناصر نه گانی تفسلی از قبیل فنی، اقتصادی، مالی، مالیه‌ای، بازرگانی، قراردادی ، محیطی و حقوقی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های دعاوی بین‌المللی
– لزوم توجه کافی، لازم و موثر حقوقدانان، وکلا، مشاوران و تربیت یافتگان حقوقی‌ایران در بررسی موضوعات پیچیده حقوقی بین‌المللی به عناصر نه گانه تفسلی از قبیل فنی، اقتصادی، مالی، مالیه‌ای، بازرگانی، قراردادی، و محیطی و حقوقی؛
– لزوم تقویت نیروهای خلاق حقوقی و قراردادی بین‌المللی در سازمانها، شرکت‌ها و بخش‌های دولتی ، عمومی و خصوصی و به ویژه تقویت بدنه کارشناسی حقوقی بین‌المللی دستگاههای اجرایی بخصوص در وزارتخانه‌هایی که تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی آنان بسیار گسترد ، حجیم، پیچیده و طولانی مدت می باشد؛
– ضرورت توسعه و ارتقای جایگاه ویژه حقوق و قراردادهای بین‌المللی در دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و افزایش جایگاه بین‌المللی نظام حقوقی و وکالتی‌ایران در قراردادها و دعاوی بین‌المللی.

۱۱) لزوم شکل گیری پژوهش و توسعه (R&D)
حقوقی بین‌المللی
– ضرورت توسعه و ارتقای سطح R&D در حقوق بین‌المللی کاربردی (بالاخص با ویژگیهای بازرگانی-تجاری) و ارائه تسهیلات لازم به حقوقدانان و دانشجویان و پژوهشگران حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران جهت استفاده از امکانات و منابع حقوقی بین‌المللی در کشور، و همچنین‌ایجاد ارتباط علمی –پژوهشی با سازمان‌هایی نظیر کمیسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین‌الملل (UNCITRAL) ,اطاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) پاریس و دیگر موسسات حقوقی و قضایی-داوری بین‌المللی،
– لزوم پژوهش، ارتقاء و استفاده ابزارهای فناوری‌های مدرن، زیرساخت‌های فضای سایبری، و زیربناهای‌اینترنتی و خدمات آنلاین در تعاملات حقوقی و وکالتی بین‌المللی

۱۲) لزوم تربیت مذاکره کنندگان حرفه‌ای بین‌المللی
– لزوم مجهز شدن حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران به دانش فنی، تکنولوژی و کلیه ابزارهای هوشمندسازی حقوق و قراردادها، جهت حضور قوی و موثر دولت‌ایران و اتباع حقیقی و حقوقی‌ایرانی در بازار بین‌المللی بر اساس آموزه‌های مقاومتی،
– لزوم تربیت مذاکره کنندگان حرفه‌ای و قرارداد نویسان قهار و حقوقدانان بین‌المللی با توانمندیهای گسترده بین‌المللی، جهت مدیریت مذاکرات قراردادی، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، اجرا و نظارت بر اجرای قراردادها و تعهدات بین‌المللی
– ضرورت توسعه یافتگی دانشگاه‌های کشور، مراجع پژوهشی و آموزشی، مراکز صنعتی و اجرایی و همچنین مراکز وکالتی و مشاوره حقوقی در فرهنگی سازی حقوقی و قراردادهای بین‌المللی و تربیت نیروهای انسانی ماهر حقوقدان و وکیل جهت حضور موثر، فعال و سازنده در جامعه بین‌المللی

۱۳) لزوم تاسیس بانک اطلاعاتی
– لزوم‌ایجاد بانک اطلاعاتی از موسسات و یا مراکز حقوقی-وکالتی و همچنین نیروی انسانی حقوقدانان از جامعه متخصصین حقوقی و وکالتی داخل و خارج از کشور
– لزوم شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی نمودن وکلاء و حقوقدانان کشور جهت مشاغل حقوقی و وکالتی در ابعاد و رشته‌های مختلف داخلی و بین‌المللی.
– شناسایی، دعوت و به کارگیری از حقوقدانان، مشاوران حقوقی و وکلای مجرب با اولویت وکلای حقوقی بین‌المللی‌ایران

۱۴) لزوم هم اندیشی‌ها جامع و مستمر بین‌حقوقدانان‌ایرانی داخل و خارج از کشور
– ضرورت برگزاری هم اندیشی‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حقوقدانان و وکلای‌ایران به ویژه کارشناسان حقوقی و قراردادی متخصص در امور اقتصادی، بازرگانی، تجاری، نفت و گاز و انرژی، و بالاخص حقوقدانان بین‌المللی صنعتی در سطح کشور جهت شکل گیری نهضت حقوقی بین‌المللی
– لزوم بررسی محورهای ورود حقوقدانان و وکلای‌ایرانی و نحوه حضور فعال و موثر و کارآمد آنان در بازار حقوقی بین‌المللی خواه در مراجع قضایی، مراکز داوری خواه سازمانی و نهادی و خواه موقت و ad hoc، و خواه در نهادهای حل و فصل جایگزین اختلافات به صورت ADR

۱۵) لزوم شکل گیری نهادهای حقوقی سیاست گذاری و اجرایی
– لزوم شگل گیری کمیته‌ها، انجمن‌ها و یا نهادهای حقوقی سیاست گذاری و اجرایی در راستای عملیاتی نمودن حقوق مقاومتی بین‌المللی و مقاومت حقوقی بین‌المللی بر اساس برنامه و نقشه راه معین.
۱۶) لزوم شکل گیری مرکز عالی حقوقی حمایت از اتباع‌ایرانی در دعاوی بین‌المللی
– نهضت حمایت از اتباع‌ایرانی در فضای بین‌المللی
– نهضت دعاوی بین‌المللی حقوقی‌ایران در سرزمین‌های خارجی
– نهضت حضور فعال حقوقدانان بین‌المللی‌ایران در سازمانها و مراکز بین‌المللی دولتها
– نهضت همکاری‌های گسترده بین‌کانون وکلاء و مرکز امور مشاورین حقوقی‌ایران با دیگر کانونهای وکلای منطقه‌ای بین‌المللی
– ارتباط گسترده و همکاری‌های متقابل وکلای‌ایران با وکلای خارجی (بین‌المللی و منطقه‌ای)
– شکل گیری مؤسسات حقوقی داخلی بین‌المللی‌ایرانی توانمند و آگاه نسبت به موضوعات و دعاوی حقوقی بین‌المللی
– ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای حقوقی توسط حقوقدانان‌ایرانی در قراردادها و دعاوی بین‌المللی
– تربیت حقوقدانان متعهد و متخصص جهت مدیریت مذاکرات پیچیده بین‌المللی
– سایر اهداف و مأموریت‌های محوله از سوی مرکز امور مشاورین ،
کارشناسان و وکلای قوه قضائیه

۱۷) آموزش کارآمد و موثر حقوقدانان و وکلای جوان‌ایرانی برای ورود به جامعه بین‌المللی
– ضرورت ارائه خدمات آموزش‌های تئوریک و عملی به نیروهای حقوقی و قراردادی درگیر در معاملات و قراردادهای بین‌المللی دولتی/عمومی و پر کردن خلاهای حقوقی وزراتخانه‌ها در حل و فصل اختلافات قراردادهای بین‌المللی فیمابین‌
– لزوم آموزش حقوقدانان و وکلای جوان‌ایرانی در سطح بین‌الملل جهت آشنایی با مشکلات و پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌ها در فضای حقوقی و قراردادی بین‌المللی
– ضرورت استفاده، انتقال و توسعه فناوری‌های آموزشی مدرن، به ویژه برای شرایط پساکرونا، در جهت ارتقاء سطوح تخصصی، کارایی و کارآمدی جامعه حقوقی کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی
– تشکیل کمیته‌های آموزشی و پژوهشی برای نقش آفرینی در سطح حقوقی بین‌المللی به ویژه عضویت و یا الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون هآ، معاهدات و یا سازمان‌های بین‌المللی
– برگزاری کارگاه‌های آموزشی و علمی با بهره گیری از افراد برجسته بین‌المللی در حمایت از اتباع‌ایرانی
– برگزاری کارگاه‌های آموزش زبان خارجی با اولویت زبان تخصصی انگلیسی
– برگزاری گارگاه‌های آموزشی نگارش لوایح و دادخواست در نظام حقوقی دیگر کشورها
– اطلاع رسانی و آموزش‌ایرانیان خارج از کشور، تبیین تغییرات قوانین و مقررات کشور میزبان و راهنمایی‌های لازم در‌این زمینه
– سایر آموزش‌های مورد نیاز وکلاء و حقوقدانان در حضور فعال و موثر در مراجع و محاکم خارجی

۱۸) مدیریت پرونده حمایت از اتباع‌ایرانی
در دعاوی بین‌المللی
-‌ایجاد ارتباط و بهره گیری از نظر مشورتی کانون وکلای منطقه‌ای- قاره‌ای
و جهانی
– دادن مشاوره‌های حقوقی متناسب با نیاز مراجعین
– شناسایی پرونده‌های اتباع‌ایرانی و معرفی وکلای متخصص به‌ایشان
– نظارت و کنترل بر کار وکلای درگیر با پرونده‌های‌ایرانیان خارج از کشور

۱۹) بررسی امور حقوقی‌ایرانیان خارج از کشور
– شناسایی و بررسی محورهای اصلی مشکلات و معضلات حقوقی و قضائی‌ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارائه راهکارهای متناسب
– بررسی ورسیدگی به درخواست های ‌ایرانیان نسبت به مشکلات حقوقی و قضائی در خارج از کشور و پیگیری امور مربوط تا رفع مشکل آنان
– فراهم آوری زمینه جذب‌ایرانیان علاقمند به سرمایه گذاری در‌ایران و معرفی به سازمانهای ذیربط
– رفع توقیف و ضبط و مصادره اموال منقول و غیرمنقول‌ایرانیان خارج از کشور
– ارائه مشاوره‌های حقوقی با استفاده از ابزارهای مجازی


۲۰) بررسی اسناد بالادستی حمایت از اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
– بررسی امکان انعقاد موافقت نامه‌های معاضدت‌های قضایی و یا عملیاتی کردن و اجرایی نمودن موافقت نامه‌های مزبور
– بررسی امکان انعقاد توافقات تبادل زندانیان‌ایرانی در خارج از کشور و یا عملیاتی کردن و اجرایی نمودن توافقات مزبور
– بررسی امکان انعقاد معاهده استرداد مجرمین و یا عملیاتی و اجرایی کردن معاهدات مزبور
– بررسی امکان شمول عفوهای قضایی دولت میزبان نسبت به‌ایرانیان در زندان‌های خارجی
– بررسی امکان شمول مقررات و قوانین حقوق بشری داخلی و بین‌المللی کشور میزبان نسبت به‌ایرانیان در زندان


۲۱) حضور فعال، موثر و سازنده در مجامع، موسسات، مراجع و مراکز بین‌المللی
– امکان حضور فعال و موثر و سازنده حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران در موسسات ، مراجع و مراکز بین‌المللی
– حضور فعال، موثر و سازنده حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران در مذاکرات، شکل گیری، انعقاد و اصلاح کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و معاهدات دو یا چندجانبه
– حضور فعال و موثر و سازنده حقوقدانان و وکلای بین‌المللی در کنفرانس‌ها، همایش‌ها و مجامع بین‌المللی و هم اندیشی با حقوقدانان و وکلای بین‌المللی در راستای حفظ، صیانت از منافع ملی و امنیت ملی کشور و حمایت از اتباع‌ایرانی
-‌ایجاد ارتباط حقوقدانان و وکلای بین‌المللی‌ایران با مراکز، سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی حقوقی و وکالتی و به ویژه حقوق بشری در جهت حمایت از اتباع‌ایرانی درگیر در پرونده‌های حقوقی آن سوی مرزها

۲۲) استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد حقوقی در جامعه بین‌المللی
– لزوم شناسایی و ارزیابی سازمان‌های مردم نهاد حقوقی در جامعه بین‌المللی و نحوه استفاده از آنان در مطالبه گری و احقاق حقوق‌ایرانیان در مراجع و محاکم منطقه‌ای و بین‌المللی
– تشویق و حمایت از تشکیل سازمان‌های مردم نهاد و غیر رسمی وکلاء با هدف کمک به اتباع‌ایرانی در خارج از کشور
– لزوم تعامل سازنده، موثر و کارآمد با جامعه حقوقدانان و وکلای بدون مرز، و سازمان و انجمن‌های غیر دولتی حقوقی و وکالتی آزاد اندیش، بیطرف و مستقل در جامعه بین‌المللی

نتیجه
با توجه به حاکمیت میان رشته‌ای در روابط بین‌المللی کشورها، ضرورت توسعه همه جانبه گرایی و لزوم مطالبه گرایی در فضای بین‌المللی در راستای حفظ استقلال و حاکمیت ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی‌ایران، لازم است علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فنی، فناوری، اقتصادی، مالی، مالیه‌ای، بازرگانی و محیط‌های سیاسی و اجتماعی، به توسعه نظام‌های قراردادی و حقوقی پایدار نیز اندیشید. در‌این راستا، ضرورت دارد که نظام حقوقی و وکالتی بین‌المللی‌ایران نیز در گام دوم انقلاب اسلامی که پایه‌های اولین آن در بهمن سال ۱۳۹۷ در بیانیه مقام معظم رهبری طرح ریزی شده است، به طرح نهضت مطالبه گری حقوقی و دعاوی بین‌المللی‌ایران پرداخته و به توسعه پایدار حقوق مقاومتی و مقاومت حقوقی در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی مبادرت ورزد. از‌این رو، طرح نهضت مطالبه گری حقوقی و دعاوی بین‌المللی‌ایران به برخی از گام‌های ضروری جهت شکل دهی، استقرار و توسعه نظام حقوقی و وکالتی بین‌المللی پرداخته است. امید است موتور پیشران جامعه جوان و نخبه حقوقی و وکالتی‌ایران بتواند در فضای بین‌المللی حقوق و وکالت به حرکت درآمده و به جای واسپاری مدیریت حقوقی و دعاوی پرونده‌های بین‌المللی‌ایرانیان به حقوقدانان و وکلای بیگانه، خود فرمان رانش پرونده‌های مزبور و مدیریت چالش‌ها و فرصت‌های آن را در دست گرفته و از حقوق اتباع حقیقی و حقوقی‌ایرانیان از آنچه که در شان و شایستگی هر‌ایرانی در فضای بین‌المللی است حمایت و صیانت نماید.

مطالعه بیشتر بستن