ادامه از صفحه قبل :

کمیسیون‌ها و نمایندگان توسط عموم مردم، سامانه شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان را راه‌اندازی کرد.
این سامانه از دو قسمت اصلی تقسیم شده است؛ در قسمت فعالیت نمایندگان می‌توان با انتخاب حوزه انتخابیه، نماینده مجلس و تاریخ مورد نظر، میزان مشارکت هر نماینده در مجلس و حضور و غیاب او، میزان مشارکت او در رأی‌گیری، طرح‌هایی که ارائه داده است و همچنین فعالیت‌های نظارتی او شامل سؤال و تذکر و … را مشاهده کرد.

در قسمت مجلس این سامانه نیز، سؤالات، تذکرات، تقاضاهای تحقیق و تفحص و برخی فعالیت‌های دیگر قابل نظارت و بررسی توسط مردم است.
اطلاعات سامانه شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان به تازگی نیز بروزرسانی شده است.
اینفوگرافی منتشر شده در سامانه شفافیت برای ایران،
اطلاعات تعدادی از شاخص‌های عملکردی مجلس و نمایندگان منتشر شده است. میزان حضور و غیاب نمایندگان و میزان مشارکت آن‌ها در رأی‌گیری در ۶ ماهه نخست فعالیت از جمله این موارد هستند.
جالب است بدانید، سیدمصطفی میرسلیم و سیدمحسن دهنوی به ترتیب با ۹۸.۲۶٪ و ۹۷.۶۷٪ بیشترین حضور در هنگام ر‌أی‌گیری‌های صحن علنی و آقایان علی خضریان و مهدی شریفیان به ترتیب با ۹۶.۵۶٪ و ۹۲.۱۵٪ بیشترین مشارکت در رأی‌گیری، هنگام حضور در صحن علنی را در بین نمایندگان تهران داشتند.
هر دو اقدام اخیر شفاف‌سازانه مجلس یازدهم قابل تقدیر است. در واقع مشارکت مردمی در این سامانه‌ها یکی از ابعاد مهم توجه به موضوع شفافیت است. یعنی این مردم هستند که با میزان حضور و مشارکت خود استقبال از این سامانه‌ها را نشان خواهند داد. حتی اگر بدبینانه قضاوت کنیم و نتیجه‌ای همانند حضور در راهروهای اداری دیدار با مسئولین را برای این سامانه‌ها در نظر بگیریم اما قطعا در بلند مدت استقابل بی نظیر می‌توانند دست برتر مردمی برای تکرار شدن چنین سامانه‌هایی در بخش‌های دیگر خواهد بود.
امید است راه اندازی چنین سامانه‌ای که به مشارکت مردمی کمک می‌کند، مقدمه‌ای باشد تا سایر متغیرهایی که بستر ساز تعامل با مردم و پیگیری مطالبالت آنهاست، شفافیت اموال و دارایی نمایندگان، شفافیت آراء، شفافیت حقوق و مزایا، شفافیت توصیه‌نامه‌ها و …. نیز هرچه زودتر محقق شود.

مطالعه بیشتر بستن