وکیل و کارشناس معاضدتی باید متخصص در پرونده باشد

معاضدت برای جامعه چه سودی می‌تواند
داشته باشد؟
این گونه می‌توان‌گفت که از یک نگاه انجام خدمت معاضدت و ارائه مشاوره رایگان به هموطنان،مبتنی بر قاعده فقهی احسان است که طبق این قاعده در بحث معاضدت خدمت بدون توقع و چشم داشت به افراد نیازمند به مشورت است. متقاضیان نیزعمدتاً افرادی هستند که توانایی پرداخت حق الوکاله و یا حق مشاوره به وکیل را ندارند.
ضمن اینکه کلیت ارائه این خدمت بر مبنای اصل ۳۵ قانون اساسی است.

برای انجام این امر خیر و معنوی منافع متعددی وجود دارد که یکی از آنها جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که در روابط اجتماعی،مظلوم واقع شده و به نوعی حقشان پایمال شده است.لذا چنین افرادی اگر در صدد طرح دعوا بر آیند باید خشت اول را از ابتدا درست بنا نهند.
از طرفی دانش کافی و تسلط به مسائل فنی حقوقی مثل تنظیم صحیح دادخواست بسیاراهمیت دارد. لذا چنانچه طرح دعوای این افراد بر مبنای صحیح و درست صورت نگرفته باشد اولاً موجب از بین رفتن وقت هزینه و انرژی فرد خواهد شد و در نهایت هم موجب بدبینی و رسیدن به حالت سرخوردگی و یأس می‌شود. ثانیاً موجب تجری شدن افرادی می‌شود که به ضایع کردن حقوق مردم عادت دارند. البته این نکته را نیز نباید از خاطر دور کرد که ارائه صحیح مشورت به معاضدت خواه و طرح دعوی صحیح در این مورد از مصادیق انفاق در راه خدا است.
علاوه بر اینها، ارائه صحیح خدمات مشاوره‌ای به مردم موجب می‌شود که از طرح دعاوی نادرست و افزایش پرونده‌های غیر مفید در دادگستری جلوگیری به عمل آمده و این خدمت به نوعی کمک حال دستگاه قضائی کشور نیز می‌باشد.

چه مشکلاتی در خصوص معاضدت می‌تواند وجود داشته باشد؟
اعتقادم بر این است که وکیلی که مستقر می‌شود و مثلا در دعاوی خانواده می‌خواهد راهکار بدهد باید با این رویکرد با مردم صحبت کند که ارائه راهکار حقوقی به عنوان آخرین راه است. بنده خودم به شخصه هر کسی که در مورد پرونده‌های خانواده مراجعه می‌کند اولین سوالی که مطرح می‌کنم این است که آیا مشاوره خانواده رفته‌اند یا خیر. چه بسا ممکن است یک ایراد کوچک در روابط زوجین وجود داشته باشد و این ایراد کوچک برطرف نشده و یک وکیل بدون توجه به این مسائل این درد و شکاف کوچک را تبدیل به یک درد و شکاف شدید کند.

مشکلات معاضدت را بیشتر در چه می‌دانید؟
یکی از مشکلات مربوط به حوزه معاضدت این است که در کشور ما هنوز معاضدت به صورت تخصصی استفاده نشده است.
وکیلی که جهت ارائه معاضدت در محاکم دادگستری حاضر می‌شود به نوعی در معرض انواع و اقسام سوالات و مشکلات حقوقی قرار می‌گیرد که ممکن است این مسائل در حیطه تخصصی وکیل نباشد؛ لذا می‌بایست به گونه‌ای برنامه ریزی شود که وکلایی که تخصص حقوقی در بحث کیفری دارند
در محاکم کیفری جهت مشاوره مسقرشوند و وکلایی که تخصص در بحث مسائل حوزه خانواده و غیره دارند هر یک به محاکم خاص خود ارجاع داده شوند. همچنین پرونده‌های معاضدتی که بنا به درخواست متقاضیان به وکلا ارجاع داده می‌شود نیز از همین قاعده تبعیت می‌نماید.
یکی از مواردی که به عنوان مشکل در مسیر معاضدت و ارائه مشاوره به مردم وجود دارد این است که بعضاً وکلا در پاسخ به سوالات مراجعین از نظریات علمای حقوق که اختلافی نیز می‌باشد استفاده می‌نمایند و به نوعی متقاضی را مخیر می‌کنند که از کدام نظر استفاده کند که متاسفانه این اقدام موجب می‌شود که در جلسه رسیدگی طرفین پرونده که فاقد سواد حقوقی کافی هستند به استناد اینکه بنا به گفته وکیل مشاور این نظریه اختلافی است،به قضات اصرارمی‌کنندکه همان نظریه را که مناسب حال اوست ملاک عمل قرار دهد واین موضوع موجب بروز مشکلات و دردسرهایی برای قضات محترم شده است؛ لذا جا دارد که در این مورد همکاران محترم که از ارائه هرگونه نظریات اختلافی به مراجعین جلوگیری نموده و فقط رویه حاکم بر دادگستری را بیان نمایند.

چه راه کارهایی برای بهتر شدن معاضدت وجود دارد؟
یکی از گام‌های مهمی که کمیسیون معاضدت باید بردارد این است که مشاوره تخصصی بشود، یعنی اگر قرار است وکیلی به عنوان وکیل معاضدتی در پرونده‌ای اعلام وکالت بکند باید بداند موضوع پرونده چه چیزی است و تخصص وکیل چیست ؟اگر تخصص او حقوقی باشد معاضدت کیفری برخلاف مصلحت متقاضی است. درست است که عمومات حقوق را هر وکیلی می‌داند، از قواعد مدنی و کیفری مطلع است اما چه خوب است که کمیسیون معاضدت که در راستای انجام این اقدامات تشکیل شده است این خدمت را به نحو احسن ارائه بدهد و وکیلی را که مرتبط با موضوع تخصص او است معرفی نماید.

مطالعه بیشتر بستن

احراز عدم تمکن مالی یکی از وظایف کمیسیون معاضدت است

اقدامات کمیسیون معاضدت از آغاز دوره تحول را توضیح بفرمایید.
یک سری از اقدامات برای نخستین بار است که در مرکز انجام می‌گیرد. بسیاری از موارد با وجود پیش‌بینی در قانون ساز و کار اجرایی نداشت.

در این خصوص راجع به احراز صلاحیت متقاضی در حال حاضر چارچوبی برای امور اداری در نظر گرفتیم که اگر متقاضی وارد می‌شود و اگر از کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و یا امور ایثارگران معرفی نامه‌ای دارد تسهیلات بیش‌تری برای آن‌ها در نظر گرفته بشود. البته نمی‌توان عده دیگری را هم که تحت پوشش نیستند به این علت از این خدمات عام مرکز محروم کرد. در این صورت با استناد به استشهادیه از افراد معتمد محل و قابل اعتماد و یا از طرق دیگر سیر معرفی وکیل معاضدتی آغاز می‌شود.

در خصوص احراز ملائت یا عدم ملائت فرد متقاضی چه ساز و کاری در نظر گرفته اید؟
در این مورد ساز و کاری که ترتیب داده شده این است که گردش حساب دو ماهه آخر این فرد می‌بایست به کمیسیون ارائه بشود و همین طور سوابق و پرونده او و اگر که پرونده او در دادگاه تشکیل شده و از خلاصه پرونده و سوابق تقاضا می‌شود یا اگر هم به تازگی قرار است که پرونده تشکیل بشود باید مستندات آن کامل مورد لحاظ قرار گیرد. این موضوع توسط دو کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کمیته وکالت معاضدتی متشکل از ۵ عضو اصلی و دارای اعضای علی البدل است. کمیته مذکور هفته‌ای یک جلسه تشکیل می‌دهد و مدارک را بررسی می‌کنند و هم چنین در کمیته بررسی شرایط مالی معاضدت خواه که مستندات گردش حساب، اسشتهادیه محلی و سایر قراینی که می‌تواند در پرونده موجود باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت تایید این دو کمیته رئیس کمیسیون دستور می‌دهد تا معرفی وکیل معاضدتی صورت گیرد.

مطالعه بیشتر بستن