مراسم تحلیف کارآموزان وکالت و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین

مراسم تحلیف کارآموزان وکالت و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین با حضور بهادری جهرمی ریاست مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران‌ خانواده قوه قضاییه و میر شجاعی معاونت بازرسی و امور استانها و حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در دانشگاه پیام نور قزوین برگزار شد.
بهادری جهرمی بعد از عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد با سعادت حضرت معصومه و اظهار خرسندی از دیدار وکلا و کارآموزان اظهار داشت: هیئت مدیره مرکز استان گام‌هایی رو به رشد و پیشرفت داشته است و این امر مرهون همدلی و یکدستی در میان اعضای هیئت مدیره است که همچون اعضای یک خانواده در کنار یکدیگر تعامل دارند و این تعالی و رشد و پیشرفت بیانگر این است که این مجموعه با عقل و تدبیر اداره می شود.

وی در رابطه با مراسم تحلیف گفت: این مراسم منحصراً برای تحلیف کارآموزان نیست بلکه به نوعی تذکر است به‌کار آموزانی که به زودی به کسوت وکالت در می‌آیند تا ارزش این سوگند نامه را درک کنند و بدانند پروانه ای که در روز تحلیف تقدیم آنها می‌شود حاصل رنج و زحمت طاقت فرسا بوده است و باید قلبها و نگاه خود را معطوف به سوگندی که خواهند خورد کنند.
وی در ادامه یادآور شد: امروز روزی است که شما بار امانت و مسئولیت ناشی از سوگند را به دوش خواهید کشید. باید در این مسیر عاشق و دیوانه احقاق حق و کمک به مظلوم باشید و نباید این مسئولیت بزرگ و خطیر را دون و کم مایه به حساب آورید.
بهادری جهرمی با اشاره به آیه شریفه(لیقوموالناس بالقسط ….) گفت: شما وکلا و کارآموزان و کارشناسان توزیع کنندگان و سربازان تامین عدالت هستید. سرباز قانون و عدالت باید عادل ترین و قانونمند ترین فرد باشد. روشنگری های حقوقی وکیل و نظریه کارشناس پشتوانه رای قاضی است و کوچکترین انحراف از مسیر حق پیامد ناگواری خواهد داشت و همچون راه رفتن در پل صراط و قدم زدن بر لبه تیغ است.
وی مراسم تحلیف را با جشن تکلیف مقایسه کرد و گفت: این قبیل مراسمات عموما با جشن و شادی همراه است ولی به سبب مسئولیت هایی که برای فرد ایجاد می کند بسیار هولناک خواهد بود. اگر شما طالب شان وکالت هستید یا جایگاه رفیع کارشناسی برایتان مقدس است و به آن سبب قدم در این راه گذاشته اید باید دقت کنید تا ره گم نشود و فراموش نکنید که پروانه شما میثاق نامه شماست.
قبل از پذیرش هر پرونده یا ارائه مشاوره یا نظریه کارشناسی حتما متن سوگند نامه را مرور کنید و همیشه در جایی نگهداری کنید که در مقابل چشمانتان باشد تا عهد و سوگند خود را فراموش نکنید و حتی اجازه کتمان حق را ندارید و این همان معنا و مفهوم بال عدالت است.
بهادری جهرمی در پایان یادآور شد: از امروز شما مدافع حقوق مردم هستید و باید سواد و تخصص خود را بالاتر ببرید چرا که کم سوادی شما ممکن است موکل را متضرر سازد. ما نسبت به احقاق حقوق عامه مردم و روشنگری آنها نسبت به حق و حقوقشان مسئول هستیم و به سبب قسمی که خورده ایم نباید از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نماییم.

مطالعه بیشتر بستن

 نکات جدید چک

مورد اول: در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون صدور چک، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده ۵ مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد. همچنین طبق بخش نامه بانک مرکزی استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد

است و حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا ء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر ۵ فقره می باشد. شایان ذکر است چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. چک موردی از حیث آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبار سنجی متقاضی می گردد.

مورد دوم: در آخرین بخش نامه بانک مرکزی ترتیب مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی متعلق به صادر کننده چک اعلام گردید:
الف) در خصوص نحوه انتخاب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، الویت به ترتیب با بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود که مجموع موجودی حسابهای های سپرده (ریالی یا ارزی) صادر کننده چک نزد آنها بالاترین رقم باشد.
ب) در خصوص نحوه انتخاب حساب های سپرده، اولویت به ترتیب با حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری صادر کننده چک خواهد بود.
ج) در مورد حساب های مشترک، نحوه اقدام بر مبنای سهم الشرکه صادر کننده در حساب های مشترک می باشد.

مورد سوم: طبق ماده ۶ قانون صدور چک مصول ۱۳۹۷ برای هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص داده می شود و حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک ۳ سال است. در آخرین اصلاحیه مربوط به چک، قسمت انتهایی ماده ۶ قانون صدور چک حذف شد.

مورد چهارم: تبصره یک ماده ۲۱ مکرر اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰
در مورد چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.
چک های صادر شده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن چک ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند.در کلیه برگ های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبارات درج گردد)

مورد پنجم: ماده ۲۴ قانون صدور چک: چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
۱- صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستور العمل اعلامی توسط بانک مرکزی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاصی می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذینفع فراهم کند).
۲- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهر نویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
۳- ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده (ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می باشد.
۴- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنای آن را از بانک درخواست کند بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذی نفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی اقدام کند.
۵- در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.

مطالعه بیشتر بستن