استمرار روند بهره‌مندی زندانیان امنیتی از ظرفیت‌های قانونی مساعدت انسانی

ادامه از صفحه ۲:
از سوی دیگر عفو محکومان امنیتی نیز از جمله مصادیق مهم تحول خواهی در قوه قضائیه محسوب می‌شود.
ریاست قوه قضائیه عصر جمعه گذشته به جای استراحت در خانه به اوین رفت و سرزده چند بند مشهور زندانیان خاص موسوم به امنیتی را بازدید کرد. وی به عنوان اولین رئیس قوه قضائیه پس از انقلاب این امکان را فراهم ساخت تا فرد بازداشتی بتواند با عالی‌ترین مقام قضائی خصوصی صحبت کرده و هر دادخواهی دارد ارائه کند که این روند با استقبال گسترده‌ای رو به رو شده است. این اقدام نشان می‌دهد که حتی مقامات بالاتر از قوه قضائیه نیز رویکرد ارفاقی را تشویق کرده‌اند یا بدان چراغ سبز نشان داده‌اند تا مسئولان قضائی جدی‌تر موضوع را دنبال کنند.

بر همین اساس و در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران به زندان زنان رفت و ضمن گفتگو با تمامی زندانیان سیاسی – اجتماعی که در ادبیات رسمی با عنوان زندانیان امنیتی شناخته می‌شوند، زمینه بهره مندی تعداد قابل توجهی از آنان را برای آزادی مشروط، تسهیلات ارفاقی و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اعزام به مرخصی و حتی عفو فراهم آورد.

بازدید دادستان از زندان زنان
علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب استان تهران با اشاره به بازدید خود از زندان زنان، گفت: در راستای دستور موکد ریاست قوه قضائیه مبنی بر بررسی وضعیت زندانیان، مقرر شد در بررسی وضعیت زندانیان تسریع به عمل آید.
وی ادامه داد: به همین جهت به همراه ۵۰ نفر از قضات در محل زندان زنان تهران حضور پیدا کردیم، همچنین تعدادی از دادستان‌های شهرستان‌ها، قضات اجرای احکام و معاونان دادسرای تهران نیز حضور داشتند تا کار‌ها مستقیما توسط آن‌ها پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان تهران تاکید کرد: هدف ما از حضور در زندان به تنهایی سرکشی و بازدید نیست بلکه بررسی دقیق وضعیت فرد زندانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
القاصی مهر با بیان اینکه ملاقات با ۸۴۵ زندانی در زندان زنان صورت گرفت، افزود: بررسی وضعیت حدود ۴۰ نفر از زندانیان نیز توسط بنده صورت گرفت و تاکید شد تا صحبت‌های همه شنیده شود و درخواست‌هایشان مورد بررسی قرار گیرد.
وی یادآور شد: هدف ما این است که اولا وضعیت زندانی از نظر قضات و دادستان‌های ما روشن شود و اینکه آیا اداره فرد در زندان بر اساس قوانین و مقررات لازم است یا خیر تا اگر لازم است برای ما روشن شود و اگر هم لازم نیست به هر طریق ممکن و استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه خروج فرد را از زندان فراهم کنیم.

ملاقات با تمامی زندانیان امنیتی
دادستان عمومی و انقلاب استان تهران گفت: همچنین بازدیدی با محکومان امنیتی زندان نیز صورت گرفت و بدون استثنا با همه زندانیان امنیتی ملاقات کردم که در ارتباط با درخواست‌های این زندانیان دستورات خوبی نیز صادر شد.
القاصی مهر بیان داشت: برای بعضی از زندانیان امنیتی درخواست آزادی مشروط صادر کردیم، تعدادی نیز مشمول مرخصی دستور ریاست قوه قضائیه شدند که امروز به مرخصی اعزام می‌شوند، در یک الی دو مورد نیز درخواست شد تا از پابند الکترونیک استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در ملاقات امروز با زندانیان، تعداد ۱۵۸ نفر به استناد بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن ماه محرم مشمول مرخصی شدند، تصریح کرد: تعداد مرخصی‌های متصل به آزادی در راستای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری نیز ۱۲ مورد بوده است.

از اعطای آزادی مشروط تا عفو
دادستان عمومی و انقلاب استان تهران با بیان اینکه تعداد ۱۴۵ مورد پیشنهاد آزادی مشروط در دستور بررسی قرار گرفت، افزود: برای تعداد ۷۵ مورد استفاده از تسهیلات ارفاقی و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در نظر گرفته شد و ۲۵ مورد نیز معرفی به کمیسیون عفو استان جهت بررسی در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۶۵۰ مورد از درخواست‌های اخذ شده از زندانیان، مقرر شد در کمیته ویژه‌ای که در دادستانی تهران منعقد می‌گردد مورد بررسی قرار گرفته و دستورات لازم نسبت به بررسی و مساعدت لازم به آن‌ها صورت پذیرد.
وی با اشاره به بازدید خود در هفته گذشته از زندان تهران بزرگ، گفت: بیشترین آمار تعداد زندانیان در تهران بزرگ است و در این بازدید نیز ۱۲۵ نفر قضات ما حضور داشتند و تمام بند‌ها را بازدید کردند.
القاصی مهر افزود: در بازدید هفته گذشته به ۱۶۲ نفر از زندانیان مرخصی متصل به آزادی دادیم همچنین به ۵۷۰ نفر مرخصی اعطا شد.
درج نام محکومان امنیتی در فهرست‌های عفو که در چند ساله اخیر با نظر موافق مقام رهبری و پیشنهاد رئیس قوه قضائیه انجام شده، منطبق با موازین شناخته جهانی است چرا که همه محکومان حق دارند تقاضای عفو آنها در مجاری قانونی مورد بررسی قرار گیرد و محروم از این امکان نشوند. افزون بر این نوع بازخورد جامعه ازسال ۹۸ تاکنون در قبال بهره مندی جمعی از محکومان مزبور، به خوبی نشان می‌دهد که جامعه رفع تبعیض بین زندانیان در بهره مندی از ارفاقات قانونی و مواجهه هوشمندانه مبتنی بر عدالت ترمیمی را امری درست ارزیابی کرده و از آن استقبال کرده است.
شاید لازم باشد فرایندهای شکل‌گیری پرونده‌های جدید هم در سطح ضابطان قضائی و هم در سطح شعب قضائی ذیربط به خوبی مدیریت شود تا از حجم شکل‌گیری پرونده‌های محکومیت محرومیت از آزادی و روانه ساختن افراد به بازداشتگاه و زندان جلوگیری به عمل آید. همه یاد بگیرند که می‌توان با رعایت اصول مردم سالاری، انتقادات و نظرات مخالف خود را مطرح کرد بی‌آنکه عواقب قضائی متنوع در برداشته باشد و از همه مهم‌تر شهروندان نیز به مسئولیت‌های شهروندی خود در قبال جامعه و کشور خویش از جمله حساسیت نسبت به جلوگیری از هر گونه سو استفاده بیگانگان از تنوع و تکثر دیدگاه‌ها در ایران، توجه داشته و عمل کنند.
بی شک اعتماد‌سازی لازم در این حوزه می‌تواند تلاش‌های مثبت قضات شریف در صدها حوزه دیگر را برجسته سازد، رابطه مردم با دستگاه قضائی و ضابطین و کلیت نظام را بهبود بخشد و مانع بسیاری از بهره برداری‌های منفی جهانی علیه کشورمان شود.

مطالعه بیشتر بستن

تئوری مسئولیت رئیس جمهورولزوم اجرای قانون اساسی

نظربه وظیفه خطیر ریاست جمهوری،طبق اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب گردد:ایرانی الاصل،تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور. از میان صفات برشمرده، آنچه که رئیس جمهوررامیتواندازدیگران متمایز کند ویژگی مدیرومدبربودن ونحوه اداره ومدیریت کشور،گروه‌ها واحزاب وعملکردایشان است.

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی« پس از رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز درمواردی که به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد». بنابراین مدیریت اموراجرایی وسرمایه‌های کشور و تصمیم‌گیری‌های
مهم نمایانگرصفت بارز مدیر و مدبربودن رئیس جمهوراست. لذا جو ایجاد تعادل و توازن در همه عرصه‌های زندگی، ایجاد احساس امنیت و آرامش خاطر برای مردم، نظارت برنحوه عملکرد در نظام تولید و توزیع ثروت عمومی و ثبات در بازار سرمایه و کاهش قیمت‌ها و ایجاد انگیزه برای ارائه کار و خدمت و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، در نظرگرفتن مصالح ومنفعت عمومی در ادبیات امروز توسعه مدیریت وخدمات عمومی میتواندازشاخصه‌های بارز مدیرومدبربودن رئیس جمهورباشد.
همچنانکه درقانون مدیریت خدمات کشوری طبق ماده ۸ درباب
امور حاکمیتی، و اصل سوم قانون اساسی، “سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی
و نظارت در اقتصاد، برقراری عدالت، تامین اجتماعی، ایجاد فضای
سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم،
رفع فقر و بیکاری، ایجاد نظام اداری صحیح وحذف تشکیلات
غیرضرور و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و تامین حقوق همه جانبه افراداززن ومرد،تامین آزادی‌های سیاسی واجتماعی،” همه ازامورحاکمیتی است ودرنهایت رئیس جمهور مدیر و مدبر می‌تواند امور یاد شده درجامعه رابه بهترین نحوبرقرارکند.
«الناس علی دین ملوکهم» دراین دیدگاه پراگماتیسم وواقع گرا،ویژگی خاصی که نظام حقوق اسلام راازسایرنظام‌های حقوقی متمایزمیکند،اصل عدالت است ومصالح عمومی برای تامین سعادت همه جانبه مردم«فردواجتماع» تحت عنوان حکومت اسلامی بیانگریک شیوه وعمل است که درآن «تمرکزوتکاثرثروت وسودجویی که درمکاتب مادی به آن پرداخته شده است،نفی گردیده،تامین امکانات مساوی ومتناسب وایجاد کاربرای همه افرادورفع نیازهای ضروری وبرخوردسالم اندیشه‌های متفاوت» درقانون اساسی برعهده حکومت دانسته است.نحوه مراجعه به بسترهای اجتماعی وفرهنگی واقتصادی ونقشه راه وخط ومشی ومشخص کردن رکن‌های قواعدحقوقی جامعه درآن ترسیم گردیده واینک ازیک نظم حقوقی نشات گرفته است.
دراین اندیشه پارادوکس دوگانه انگاری وعدم تعلق خاطروهویت شهروندان به مفاهیم وارزش‌های زیرساختی وزیست محیطی وگسست فرهنگی واجتماعی درفضاهای عمومی کشور وبی تدبیری‌ها جای خودرابه نظام تدبیرومعرفت وارزش‌های والای اندیشه ناب مشارکت درتمام تصمیم گیری‌های سیاسی وسرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع خواهدداد.
با انتخاب حضرت آیت الله رئیسی،رئیس جمهور فرهیخته و اندیشمند و عملگرا، مدیر و مدبرکه دربیانات خودوعده تشکیل دولت مردمی رادادورقیب خود راناکارآمدی، بی‌عدالتی، اشرافگری وفسادقلمدادکرده باتوجه به عملکردوسوابق مدیریتی درخشان باعزم راسخ درآغازگام دوم انقلاب درطلیعه قرن جدید،”پیام تحول خواهی وعدالت طلبی مردم تبلوریافته درساختارها وفرآیندها دولت مردمی ودولت وفاق ملی برای اعتلاء اسلام وفرهنگ وتمدن ایرانی درجهت رفع هرگونه تبعیض واقدام برای مهارتورم وگرانی وتقویت ارزش پول ملی وتلاش برای خودکفایی ومدیریت منابع وانرژی وتکریم نخبگان وصاحب نظران ونقدپذیری” راهمچنان که درمراسم تحلیف بیان فرمود بنیان نهادانشالله نشاط ملی وشوراجتماعی رابرای مردم کشورایران عزیزمان فراهم آورد.

مطالعه بیشتر بستن