چند قانون عرفی برای برخورد با مزاحمین اینترنتی

فرمیسک رحیمی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی: اینترنت مکانی شده است برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی؛ ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا
پایان ناپذیر افرادی که می‌توانند هدف این شکنجه‌ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار می‌رسانند، دربرمی‌گیرد.

این مزاحمان اینترنتی از فرستادن ایمیل‌های آتشین یا ایمیل‌های کینه توزانه، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه می‌شوند. ایمیل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح “آتش زدن” گیرنده طراحی شده است. ایمیل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژادپرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده‌اند. مزاحمین زنجیره ای، خشم و غضب فراوانی را نسبت به تمام افراد دیگر در درون خود انباشته اند. این احساسات می‌تواند شامل فرافکنی، انتقاد و عیب جویی ناروا و تمسخر و سرزنشی رئیس مآب باشد. این مزاحمان گاهی از شیوه ای استفاده می‌کنند که در آن مدعی می‌شوند محتوای نامه ایشان (که بر فرض به گیرنده اتهام نژاد پرستی وارد کرده)، مورد تایید عده بسیاری است که با ایمیل‌های خود وی را حمایت کرده اند. این گفته‌ها تقریبا در تمام موارد جعلی یا تحریف شده است. هدف به کارگیری چنین روشی تحلیل بردن اعصاب و روان گیرنده است.
افرادی که به آزار دیگران می پردازند، در ایجاد اختلاف میان افرادی می‌پردازند که در صورت رفاقت، می‌توانند اطلاعاتی بر ضد او رد و بدل کنند. روش ایجاد اختلاف، تحریک و تهییج طرفین است که برای شخص مردم آزار بسیار لذت بخش است. زیرا او میداند که همواره می‌تواند لااقل یک نفر را وادار به انجام عملی کند که بعدها بتواند با تحریف آن موجب افزایش خشم دیگران شود. این رفتار تا جایی ادامه می‌یابد که او با خوشنودی تمام می‌نشیند و برخوردهای ویرانگرانه دیگران نسبت به همدیگر را تماشا می‌کند.
بسیاری از این مزاحمان زنجیره ای، به دنبال کسب توجه هستند. آنها بیش از هرچیز به دنبال توجه هستند. و مهم نیست که این توجه منفی یا مثبت باشد، مهم این است که آنان موفق شوند کسی را تا حدی تحریک کنند که به آنها توجه کند و حتی بر سر آنها فریاد بکشد. بهترین روش مقابله با این افراد، اجتناب از دادن پاسخ به آنان و نادیده گرفتن آنهاست که به شدت از آن متنفرند.
اهداف این افراد رسیدن به قدرت، کنترل، سلطه گری و مطیع سازی دیگران است. آنها با دیدن واکنش شما لذت می‌برند. چگونگی واکنش شما اهمیتی ندارد، تنها اطمینان یافتن از اینکه موفق به برانگیختن شما شده اند، برایشان کافی است زیرا نشانه ای بر داشتن “قدرت” و “کنترل” بر شما است. پس از موفقیت در این مرحله، او باید شما را فرسوده کرده و از پا درآورد. شما هرچه بیشتر برای فرار از این موقعیت توضیح دهید، مشورت کنید و یا از در دوستی درآیید و در کل هرچه ناامیدانه‌تر برای رهایی از این وضعیت و ایجاد ارتباط با آنها کوشش کنید، بیشتر موجب شادی وی خواهید شد.
شما باید این نکته را بخوبی درک کنید که ایجاد ارتباط به شیوه بزرگسالان عاقل و بالغ، با موجودی ناهنجار و دچار عقب افتادگی احساسی، ممکن نیست.
قانون شماره یک برای مقابله با چنین رفتاری این است: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید. انجام این کارها آنقدر که به نظر می‌رسد ساده نیست. طبیعی است که شما بخواهید در مقابل چنین مطالب از خود دفاع کنید و شخص مزاحم را سرجای خودش بنشانید اما خلاصه کلام اینکه هرگز با یک مزاحم زنجیره ای بحث نکنید. زیرا این فرد هرچند دارای ظاهر یک بزرگسال است، اما در واقع کودکی است که بالغ نشده و هرگز هم نخواهد شد.

قانون دوم این تمام ایمیل‌های شخص مزاحم را نگه دارید. یک پوشه جدید در صندوق پستی خود بسازید و تمام ایمیل‌های مربوطه را به آن منتقل کنید. مجبور نیستید این نامه‌ها را بخوانید. فقط بدانید که هر زمان نوبت عمل شما رسید، این پوشه حاوی ایمیل‌های مزاحم، شاهد شما خواهد بود. مزاحمان اینترنتی، افرادی وسواسی هستند و اگر یک account آنها بسته شود، از نشانی دیگری به فرستادن این نامه‌ها ادامه می‌دهند. حفظ ایمیل‌ها به مقایسه و تشخیص فرد مزاحم کمک فراوانی خواهد کرد. زیرا این نامه‌ها دارای کلمات، جملات یا فرم کلی مشابهی خواهند بود.
قانون سوم درک و شناخت این مزاحمت‌ها است. شما باید متوجه شوید که با شخصی دارای ذهن مشابه خود طرف نیستید.
قانون بعدی، کمک گرفتن است. اگر شما جوان و کم تجربه هستید، اجرای این قانون کاملا حیاتی است. گاهی حتی بزرگسالان پرتجربه و بالغ نیز نمی‌توانند به تنهایی در مقابل مزاحمتها و آزارهای این چنین مقاومت کنند. به خصوص که گاهی طرف مقابل شما فردی خطرناک با مشکلی حاد است
قانون پنجم، گوش به زنگ تحریکات او باشید. این روش، طمع اصلی او برای به دام انداختن شماست. یک اظهار نظر تحریک کننده برای شما فرستاده می‌شود و شما در مقابل فرد دیگری قرار می‌گیرید. شخصی که هردوی شما را به این مقابله وادار کرده است، کناری می ایستد و بر آشوب دست ساخته خود نگریسته و لذت می‌برد و گاهی بر آتش معرکه می افزاید.
قانون ششم این است: به یک ناظر مبدل شوید. هرچند ممکن است شما خود هدف یک خشم یک مزاحم اینترنتی باشید، اما می‌توانید خود را طوری تعلیم دهید که به یک ناظر تبدیل شوید. اینکار شما را از خط مقدم خارج کرده و امکان مطالعه و بررسی این شخص و جمع آوری مدرک را برایتان فراهم می‌کند.
قانون هفتم این است که تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد عمل شوید. برای چنین کاری باید با دقت آماده شده و حمله سخت و پرقدرتی را طرح ریزی کنید. گاهی پاسخ ندادن و نادیده گرفتن کوشش‌های این شخص، او را دلزده کرده و از ادامه کار منصرف می کند. اما گاهی پیش می آید که این شخص مزاحم- بخصوص اگر سابق بر این واکنش شما را دیده باشد- چنان وسواسی در مورد برانگیختن شما دارد که نمی‌تواند از ادامه کار دست بردارد.
شما باید کاری کنید که او از رفتار خود دست بردارد و این کار تنها با روش‌های سریع و قانونی و تنها در زمان مناسب، قابل اجراست. هرگز به تنهایی با شخص مزاحم روبرو نشوید، زیرا آنها را به ادامه آزار خود تشویق خواهید کرد. همواره از شخص سومی – مانند یک مشاور- کمک بخواهید.
باز هم تکرار می‌کنیم: هرگز کوشش نکنید که شخصا با یک مزاحم اینترنتی مذاکره کرده، ارتباط برقرار کرده یا از در دوستی درآیید. قانون اول را هرگز فراموش نکنید:
پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید.

مطالعه بیشتر بستن