از طریق اینترپل به دنبال دستگیری عاملان ترور سردار سلیمانی هستیم

 

اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

[n8p1]

 از طریق اینترپل به دنبال دستگیری عاملان
ترور سردار سلیمانی هستیم

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفت: به دنبال صدور اعلان قرمز اینترپل برای دستگیری عاملان ترور سردار سیلمانی هستیم.
سردار هادی شیرزاد درباره صدور اعلان قرمز برای شناسایی و بازداشت متهمان ترور شهید سلیمانی گفت:

سازمان اینترپل در شعاری اعلام می‌کند که “می‌خواهد جهان را برای مجرمان ناامن کند” و از طرف دیگر، دو مأموریت این سازمان، مربوط
به مقابله مستقیم با تروریست‌ها از طریق تهیه بانک‌های اطلاعاتی از تروریست‌ها و در اختیار قرار دادن این بانک اطلاعات به پلیس‌های بین‌الملل است.
وی بیان کرد: با توجه به این دستورالعمل اجرایی و اقدام تروریستی در شهادت سپهبد سلیمانی، دادستان تهران تصمیم گرفت تا از مسیر اینترپل، افراد دخیل در این اقدام تروریستی، شناسایی و جلب شوند؛ برای شناسایی و جلب این افراد از طریق اینترپل، باید اعلان قرمز صادر شود.
اکنون نیز در حال انجام اقدامات خود برای شناسایی و درخواست صدور اعلان قرمز هستیم.به گزارش مهر، وی افزود: زمانی‌که یک مجرم از کشور فرار کند، قاضی پرونده درخواست صدور اعلان قرمز برای وی می‌دهد، پس از صدور اعلان قرمز و در صورت بازداشت متهم، پلیسی که متهم را بازداشت کرده باید به کشور صادرکننده اعلان قرمز، این موضوع (دستگیری) را اعلام کند.

مطالعه بیشتر بستن

 اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر تهران

حادثه تاسف بارآتش سوزی مرکزدرمانی
سینا اطهر درتهران، درشرایطی که جامعه پزشکی مکرراً وطی دوره اخیر، باوقوع مصیبت هاوحوادث دردناکی خصوصاً درجریان افزایش مجدد شیوع و همه‌گیری بیماری کوید‌۱۹ در اکثر استان‌ها وتهران روبرو می‌شود، 

آحادمردم وجامعه حقوقی کشوررا داغدار و سوگوار کرده است. کمیسیون حمایت ازحقوق عامه مرکزوکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن ابرازهمدردی باخانواده‌های محترم مصیبت دیده و عرض تسلیت به آنان‌، بر اجرای ضوابط و مقررات ایمنی واطفاء حریق و استانداردهای مقابله با حوادثی مانند سیل‌، زلزله وآتش سوزی دراماکن عمومی و به‌طور اخص در مراکز درمانی تاکید ورزیده و از متولیان امرسلامت
در وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی مصرانه می خواهد
به این مهم توجه کافی مبذول نمایند.
فلذا جای بسی تاسف و تاثر است که در چند سال اخیرحوادث بسیارتلخ و ناگواری درجای جای کشورجمهوری اسلامی ایران که ازلحاظ پیشرفتهای علمی وپزشکی درمنطقه و جهان حرف اول رامی زند‌، رخ داده وهربارمقام معظم رهبری با قلبی آکنده ازدرد و اندوه ضمن دلجویی و ابرازهمدردی با آسیب دیدگان‌، به مسئولین ذیربط دردستگاه‌های دولتی دستور توجه ویژه به پیشگیری ازحوادث جبران ناپذیر را صادر فرموده‌اند و هربار متاسفانه مسئولین دولتی با اقداماتی سطحی و مقطعی و غیرعمد قلمداد کردن حوادث‌، مانندحادثه خارج شدن قطار ازریل درسال‌های گذشته دراستان سمنان واظهارات آقای وزیر سابق راه وشهرسازی بجای عذرخواهی ازمردم واستعفاازمسئولیت خود عنوان می نماید که جای نگرانی نیست چون حادثه دیدگان دارای بیمه هستند…

مطالعه بیشتر بستن