المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

DNA

بررسی فقهی و حقوقی آزمایش DNA در اثبات نسب

از گذشته تا به امروز نهاد خانواده به عنوان مهم ترین مجری استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. یکی از مسائل مهم در حقوق خانواده،...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

بررسی فقهی و حقوقی آزمایش DNA در اثبات نسب

از گذشته تا به امروز نهاد خانواده به عنوان مهم ترین مجری استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. یکی از مسائل مهم در حقوق خانواده،...

ادامه مطلب

جرایم هواپیمایی و مرجع رسیدگی به آن

براساس ماده یک قانون هواپیمایی کشور، منظور از هواپیما، وسیله نقلیه ای است که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا خود را در فضا نگه دارد. در ص...

ادامه مطلب

اولین آزمون وکالت مطابق قانون تسهیل

کانون‌های وکلا بدلیل عدم تمکین به قانون نتوانستند مجوز برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت سال ۱۴۰۰ را از سازمان سنجش و آموزش کشور دریافت ن...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

بررسی فقهی و حقوقی آزمایش DNA در اثبات نسب

از گذشته تا به امروز نهاد خانواده به عنوان مهم ترین مجری استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. یکی از مسائل مهم در حقوق خانواده،...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

بررسی فقهی و حقوقی آزمایش DNA در اثبات نسب

از گذشته تا به امروز نهاد خانواده به عنوان مهم ترین مجری استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. یکی از مسائل مهم در حقوق خانواده،...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ چندگانه

هفته نامه

بررسی فقهی و حقوقی آزمایش DNA در اثبات نسب

از گذشته تا به امروز نهاد خانواده به عنوان مهم ترین مجری استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. یکی از مسائل مهم در حقوق خانواده،...

ادامه مطلب

هفته نامه

جرایم هواپیمایی و مرجع رسیدگی به آن

براساس ماده یک قانون هواپیمایی کشور، منظور از هواپیما، وسیله نقلیه ای است که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا خود را در فضا نگه دارد. در ص...

ادامه مطلب

هفته نامه

اولین آزمون وکالت مطابق قانون تسهیل

کانون‌های وکلا بدلیل عدم تمکین به قانون نتوانستند مجوز برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت سال ۱۴۰۰ را از سازمان سنجش و آموزش کشور دریافت ن...

ادامه مطلب

المان های قالب

کاروسل در پست