اشتراک‌های خرید هفته نامه

سه نوع اشتراک

با خرید اشتراک مدت دار حامی عدالت می‌توانید در مدت زمان اعتبار اشتراک خود
از تمامی هفته نامه‌های حامی عدالت و همچنین قسمت آموزش هفته نامه نیز استفاده نماییدو آن‌ها را دانلود نمایید.
یک ماهه
ماهانه
۲۰,۰۰۰ تومان تمدید خودکار
دسترسی به محتوا آموزشی
دریافت کامل هفته نامه
۵ روز اعتبار هدیه
ثبت نام در قرعه کشی ماهانه
کد تخفیف ۴ هزار تومانی
شش ماهه
۶ ماهه
۵۰,۰۰۰ تومان تمدید خودکار
دسترسی به محتوا آموزشی
دریافت کامل هفته نامه
۲۰ روز اعتبار هدیه
ثبت نام در قرعه کشی ماهانه
کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی
یکساله
سالانه
۹۰,۰۰۰ تومان تمدید خودکار
دسترسی به محتوا آموزشی
دریافت کامل هفته نامه
۴۵ روز اعتبار هدیه
ثبت نام در قرعه کشی ماهانه
کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی