جزئیات برگزاری آزمون مشاوران خانواده

از امروز ثبت نام آزمون مشاوران خانواده آغاز شده است و سامانه سنجش نیز در این خصوص اطلاعیه ای منتشر کرده است، محسن ابراهیمی معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه جزئیات بیشتری در خصوص این آزمون به حامی عدالت ارائه داد.


او در خصوص نحوه برگزاری این آزمون گفت: یکی از راهبردهای اصلی دستگاه قضایی در دوره جدید، بحث قضا زدایی برای پرونده ها و موضوعاتی استکه اصالتاماهیت حقوقی و قضایی ندارند اما به دلیل شکلی در دادگاه ها مطرح می شوند. یکی از این موضوعات، حوزه خانواده است، خاستگاه پرونده هایی که ناظر به دعاوی و اختلافات خانوادگی هستند، عمدتاً مباحث روانشناختی و خانوادگی است امابدلیل ظاهر حقوقی آن لازم است در محاکم خانواده طرح شوند. براین اساس یکی از تدابیری که قانون گذار پیش بینی کرده و دستگاه قضایی ملزم به اجرای آن شده است، طراحی ساز و کار مشاوره خانواده و مشاوره پیش از طلاق به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فروپاشی خانواده هاو نیز کمک به تحکیم جایگاه خانواده هاست.
او در ادامه تصریح کرد: از سال ۹۷ پس از اجرای آزمایشی طرح مشاوره پیش از طلاق در برخی از استان ها، سازوکار پیاده سازی قانون به شکل عمومی در سایر استان هادرنظر گرفته شد و کلیه پرونده های طلاق توافقی ملزم به ارجاع به مراکز مشاوره شدند.اکنون و با همکاری بین بخشی خوب و سازنده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهقوه قضائیهو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شاهد راه اندازی و فعالیت واحدهای مشاوره استانی هستیم. واحد مشاوره خانواده مدیریت ارجاع پرونده های مربوط به طلاقبه مراکز مشاوره مورد تأیید قوه قضائیه، پیش از طرح در محاکم خانواده را برعهده دارند. مراکز مشاوره بر اساس قانون بایستی مجوز فعالیت خود را از قوه قضائیه و به صورت مشخص مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دریافت کنند و این مرکز نیز متولی بررسی صلاحیت های لازم، برگزاری آزمون، جذب و گزینش لازم و نهایتا اعطای پروانه مشاوره و مجوز تاسیس مرکز مشاوره است.
ابراهیمی افزود: در حال حاضر دو دوره جذب برای مشاوران خانواده صورت گرفته و تقریباً هزار نفر از متقاضیان مشاوره خانواده صلاحیت شان مورد تایید قرار گرفته و پروانه مشاوره آنها آماده صدور است.در خرداد ماه سال جاری نیز آماده برگزاری سومین دوره آزمون جذب مشاوران خانواده هستیم و از امروزداوطلبان با استفاده از سایت سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین سایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می توانند جهت ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و آزمون کتبی روز چهارم مهر ماه سال جاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور در مراکز مختلف برگزار خواهد شد.
او تاکید کرد: کلیه فراغ التحصیلان کارشناسی رشته های مشاوره، روانشناسی، روانپزشکی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، حقوق، فقه و مبانی حقوق و دارندگان مدرک سطح دو حوزه های علمیه سراسر کشور مجاز به شرکت در این آزمون می باشند. داوطلبان شامل خواهران و برادران می شود. برادران بایستی از پایان خدمت یا معافیت برخوردار باشند. همچنین شرایط سنی و موارد دیگر در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به تفصیل ذکر شده است کهداوطلبان عزیز می توانند جزئیات آن را در سایت سازمان سنجش و مرکز وکلا مشاهده نمایند.
ابراهیمی تصریح کرد: بر اساس ظرفیت قانونی که پیش بینی شده است تا الان چیزی کمتر از ۲۰ درصد از ظرفیت تاسیس مراکز مشاوره خانواده و ارجاعات پرونده های طلاق را توانسته ایم تامین کنیم. این ظرفیت همچنان وجود دارد که بایستی آزمون های لازم و تعیین صلاحیت های مد نظر صورت گرفته و نسبت به اعطای پروانه مشاوره و مجوز تاسیس اقدامات لازم را انجام دهیم. در فرآیند جذبی که امسال صورت می گیرد بیش از ۲ برابر آزمون های قبل پذیرش خواهیم داشت و هم در آزمون کتبی و هم در مصاحبه شفاهی که شامل مصاحبه علمی و مهارتی و می شود اساتید برجسته در حوزه های روانشناسی، حقوق و مددکاری اجتماعی به صورت تیمی کار ارزیابی و سنجش را انجام خواهند داد.
ابراهیمی در خصوص مراحل مختلف آزمون گفت: آزمون در دو بخش کلی آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی برگزار خواهد شد. آزمون کتبی توسط سازمان سنجش و آموزش کشور و از طریق سایت سازمان سنجش برگزار خواهد شد. دفترچه های آزمون شامل دو بخش عمومی و تخصصی است. آزمون تخصصی در ۳ رشته مشاوره روانشناسی، مشاوره حقوقی و خدمات مددکاری احتکاعی به صورت تخصصی و دفترچه آزمون عمومی هم شامل مواد آزمون عمومی و صلاحیت های
علمی عمومی که برای همه داوطلبان است. مرحله دوم آزمون نیز مصاحبه شفاهی است که در آن صلاحیت های
علمی و مهارتی داوطلبان مورد سنجش قرار خواهد گرفت
تا

مطالعه بیشتر بستن

 اطلاعیه راهنمای شرایط، منابع و زمان آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده سال ۱۳۹۹

 

مرکزوکلا،کارشناسان رسمیو مشاوران خانواده قوه قضائیه در نظر دارددر راستای اجرای بند ب ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۲۸/۱۱/۹۷ رئیس قوه قضائیه و اجرای ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ و مواد ۹، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، نسبت به جذب افراد واجد شرایط مندرج در این آگهی از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه جهت اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در رشته‌های امتحانی مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی، خدمات مددکاری اجتماعیبه تعداد مورد نیاز که شرح آن در جداول شماره ۲ تا۴درج گردیده برایهر استان و با اولویت شهرستان اقدام نماید.

 

الف) شرایط عمومی متقاضیان:
(بر اساس ماده ۳۴ آئین نامه و ماده ۱۳ دستورالعمل)
۱. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
۲. تأهل دائم و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط؛
۳. داشتن مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلییا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی) در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره ، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح ۲ حوزه علمیه به شرح مندرجات جدول شماره (۱)، مدارک معادل یا دارای ارزش استخدامی قابل پذیرش نیست.
۴. انجام خدمت وظیفه عمومییا معافیت دائم برای آقایان؛
۵. عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۶. عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛
۷. نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛
۸. داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛
۹. عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت؛
۱۰. عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف

ب) مواد آزمون کتبی
مواد آزمون کتبی در سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی- مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی به‌ شرح ذیل می‌باشد:
۱- مواد آزمون عمومی:
الف ـ احکام اسلام در امور خانواده؛
ب ـ آشنایی با قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده.
پ ـ آشنایی با مباحث پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی با اولویت ناهنجاری‌های حوزه خانواده.
۲- مواد آزمون تخصصی:
– رشته امتحانی مشاوره روان شناختی:
الف ـ تشخیص و آسیب‌شناسی روانی؛
ب ـ اصول و فنون مشاوره؛
پ ـ مکاتب زوج درمانی و خانواده درمانی؛
ت ـ آزمون‌های روانی و تشخیصی؛
ث ـ اخلاق حرفه‌ای؛
ج ـ روانشناسی رشد کودک و نوجوان؛
– رشته امتحانی مشاوره حقوقی و مذهبی:
الف ـ مبانی امنیتی خانواده؛
ب ـ آیین‌دادرسی مدنی؛
پ ـ قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال؛
ت ـ شرح لمعه (مباحث مرتبط با خانواده)
– رشته امتحانی خدمات مددکاری اجتماعی:
الف ـ حقوق در مددکاری اجتماعی؛
ب ـ منابع اجتماعی؛
پ ـ مددکاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده
ت ـ روش های مددکاری اجتماعی

ج) زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون:
کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون اخذ پروانه مشاوره
خانواده ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در آگهی در صورت داشتن شرایط عمومی می بایستی از روز یکشنبه مورخ ۱۱/۰۳/۹۹ لغایت روز جمعه مورخ ۲۳/۰۳/۹۹ به سایت سازمان سنجش به نشانیwww.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
متقاضیانشرکت در آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده براساس نوع مدرک تحصیلی خود می توانند صرفاً در یکی از سه رشته امتحانی مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبت‌نام ‌نمایند.

مطالعه بیشتر بستن